• มีความรู้ด้านภาษา ASP.NET , C#
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL และ Store Procedure ได้
 • สามารถสร้าง HTML Code ใน Text Editor ได้

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา API
 • สามารถใช้ SQL ได้ และมีพื้นฐาน MongoDB
 • พัฒนา web application ด้วยภาษา PHP/ PHP framework

12 hours ago

 

Applied
 • เข้าใจและสามารถแก้ปัญหา cross-browser compatibilit
 • มีประสบการณ์ด้าน JavaScript Framework
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Single Page Application

12 hours ago

 

Applied
 • web developer
 • javascript, HTML, CSS
 • Angular.js, Node.js

12 hours ago

 

Applied
 • Junior front-end developer
 • angular, react, javascript, cloud
 • International projects and customers

12 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • graduated from computer/IT related field
 • skills:HTML5, CSS3,SASS,Bootstrap,
 • 1-3 years of experience in computer or IT field

12 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years Appication Development
 • 3 years .Net Web, Web Service,Software Development
 • SQL Server, Javascript, PHP, Mobile APP

12 hours ago

 

Applied
 • Full Stack Developer / Senior Web Developer
 • PHP,OOP
 • Frontend and Backend

12 hours ago

 

Applied
 • programmer, developer,website,web design,
 • mobile appplication, PHP, CSS, SQL,HTML
 • 0-3+ years experience

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Working with an agile team to develop
 • Coach other team members
 • Strong knowledge of Ruby on Rails framework

12 hours ago

 

Applied
 • 3 - 5 years experience in HTML, CSS and JavaScript
 • Strong understanding of the HTML5 and CSS 3
 • Strong typography, information design, interactive

12 hours ago

 

Applied
 • Web Developer
 • Magento
 • ย่านรัชดา - ลาดพร้าว

12 hours ago

 

Applied
 • Experience with Google and Bing’s services
 • SEO (Expert, Associate, Coordinator, Specialist)
 • Experience with Google’s Keyword Tool

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Identification of project deliverables
 • Analyze and provide efficient technical implement
 • Ensure feasibility and integrity of technical

12 hours ago

 

Applied
 • Has Good understanding in web UX/UI.
 • Bachelor's degree in computer, programming
 • Loves Front-end web development.

12 hours ago

 

Applied
 • .NET toolchain to create backend services
 • Try new languages and platforms
 • Code and have fun!

12 hours ago

 

Applied
 • Great atmosphere, chill but encourage learning
 • Be part of great dev team, working together as one
 • Code and have fun!

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science or related fields
 • Experience in Angular.js for frontend
 • Experience in Asp.net MVC, C# for Backend

22 hours ago

 

Applied
 • 2 years above is preferable
 • Good UI/UX sense
 • Brainstorm fresh idea

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23-35 ปี
 • ขยัน อดทน มีใจรักงานด้านการเขียนโปรแกรม
 • ประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม

22-Jun-17

 

Applied
 • Frontend Web Developer
 • Good UX/UI HTML and CSS knowledge
 • Startups, Competitive Salary, Free Snack

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานกับ API ของ Social Network
 • JavaScript, CSS, HTML, HTTP Protocol
 • เข้าใจ UX/UI และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Master’s Degree in Web Design,
 • eep understanding of HTML 5, CSS/CSS3, JavaScript
 • 3 years of experience

22-Jun-17

 

Applied
 • Build, maintain and enhance company’s products
 • 1 years of experience in web application/Mobile
 • Proficient in JSP or PHP OOP or Ruby&Rails

22-Jun-17

 

Applied
 • มีอิสระให้กับแนวคิดใหม่ๆ
 • เปิดโอกาสให้กับความรู้ใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้เอง
 • มีหลายระบบให้ได้พัฒนาฝีมือ

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female with Bachelor’s degree
 • Strong analytical skills
 • Able to communicate in English

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ชอบการเขียนโปรแกรม
 • สนใจซอฟท์แวร์ด้านธุรกิจ
 • มีความรับผิดชอบสูง

22-Jun-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Master’s Degree in Web Design
 • Deep understanding of HTML 5, CSS/CSS3
 • Proficient with Jquery, Bootsrap v3

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Web Design, Art
 • Web development experience writing custom HTML
 • Strong understanding of the HTML5

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-35 ปี
 • พัฒนา Web Application
 • มีความรู้เรื่อง ASP.NET MVC

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge JavaScript and HTML
 • 3+ year’s development experience.
 • Team player

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 22-25 years old
 • Bachelor Degree in Computer Sci, Computer Eng, IT
 • New graduate are welcome

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Front-end Development for HRD Solutions
 • Working together with everybody, no hierarchy
 • Feel free to suggest and recommend best practices

21-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ชอบการทำงานเป็นทีมและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีสวัสดิการตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in Telecommunication
 • At least 2 years of experience in web programming
 • Experience with object-oriented programming

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 ปี
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ / Mobile Developer(iOS / Android)

21-Jun-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Positive thinking, friendly, good attitude
 • Loves new things, good problem solving
 • Strong organisational skills, multitasking

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Web Developer
 • Java
 • Information Technology

21-Jun-17

 

Applied
 • Thai National, male or female
 • PHP specialist,SQL,HTML,XML,JSON,JavaScript,CSS
 • 3 Years of Exp.in full cycle web application

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Good command of English

21-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science,Computer Engineering
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor /Master of Computer Science
 • 1-5 years of experience in IT industry
 • Strong C#.NET, .NET Framwork skills

21-Jun-17

 

Applied
 • Design, develop and maintenance web application
 • Perform problem analysis and provide application
 • Co-ordinate with relevant parties for business

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Professional skill in JavaScript
 • Project management skills
 • Skill in using JSON and Ajax

20-Jun-17

 

Applied
 • Experiences in Java/Scala or any programming
 • Understand Java/Scala/SQL/OWASP security principle
 • database design, web services, version control

20-Jun-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • experience in developing Java / Scala programming
 • Database Design, RESTful, Version Control Systems
 • Expertise Java/Scala/SQL/OWASP security principles

20-Jun-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริการ IT อย่างน้อย 2ปีขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Web application
 • เขียน/ใช้งาน ASP.net C#,VB.net,ADO.Net, SQL Server

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ HTML5, CSS, JavaScript
 • ใช้งาน Framework เช่น Bootstrap ได้
 • มีความเข้าใจเรื่อง web speed google

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.