• รับ-จ่ายสินค้า จัดวางสินค้าเข้าหมวดหมู่
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานสโตร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการเบิกจ่าย และรับสินค้าภายในคลังสินค้า
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้า

10 hours ago

 

Applied
 • มีความคุ้นเคยกับสินค้าอุตสาหกรรม
 • รับ-จ่ายสินค้าในคลัง
 • ดูแลสินค้าให้มีสภาพพร้อมจำหน่าย

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้า , จำนวน ,บาร์โค๊ต , สี, ไซด์ ,
 • จัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการจัดจ่าย
 • จัดสินค้าตามใบเบิก ตรวจเช็คบาร์โค๊ต,ส่วนลดสินค้า

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 • สุขภาพแข็งแรง สามารถยกของหนักได้
 • สามารถหาคนค้ำประกันได้

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
 • จัดเก็บเอกสารในการตัดสต๊อกสินค้า
 • บันทึกตัดจ่ายสต๊อกตามบิลขาย

10 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
 • จัดเก็บเอกสารในการตัดสต๊อกสินค้า
 • บันทึกตัดจ่ายสต๊อกตามบิลขาย

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Inventory

10 hours ago

 

Applied
 • Warehouse and logistics experience
 • Experience in warehouse operations
 • Strong teamwork with Computer and English literacy

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
 • มีความอดทน อดกลั้น

24-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลระบบงานในคลังสินค้าทั้งหมด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้ระบบ Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรอบคอบและความตั้งใจในการทำงาน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Inventory

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35ปี
 • จบปวช. ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรีจบสาขา โลจีสติก หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 – 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 – 30 ปี
 • ม.3 ขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ตรวจรับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าของสำนักงาน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Medical Device & Logistics

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

23-Oct-16

 

Applied
 • หากมีประสบการ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น และอดทนในการปฏิบัติงาน
 • มีความรอบครอบในการทำงาน

23-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • สามารถรับผิดชอบต่องานหนักได้
 • สามารถขับรถยก Forklift ได้

23-Oct-16

 

Applied
 • Experience of working in the warehouse.
 • Basic skills of loading and packing of goods.
 • Be able to drive forklift.

22-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมดูการเบิก-จ่ายสินค้าในโกดังเก็บสินค้า
 • พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

22-Oct-16

 

Applied
 • อ่านภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • ใช้โปรแกรม excel ได้
 • มีมอเตอร์ไซด์ส่วนตัว

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายของคลังสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการระบบคลังสินค้า 2 ปี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma , B.A. in related field
 • Experience 2-3 years in Warehouse
 • Can communication in English a both Spoken and Wri

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma , B.A. in related field
 • Experience 2-3 years in Warehouse
 • Can communication in English a both Spoken and Wri

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Planning & Distribution ( Bulk & Iso Internal )
 • Cost control to achieve the target
 • Take care inventory and solve problem

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • จัดส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และ รถยนต์ได้

20-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้า การรับเข้า
 • มีความรู้เข้าจัดในในระบบ GMP/HACCP/BRC
 • มีความเป็นผู้นำ มีความซื่อสัตย์

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้า จ่ายสินค้า
 • จัดเก็บสินค้า งานด้านเอกสาร
 • มีความกระตือรือร้น ความละเอียด รอบคอบ ขยัน

20-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าหรือ QC
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีความตั้งใจในการทำงานสูง

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25-45
 • ดูแล คลังสินค้า
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขีรถยนต์

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาบัญชี อายุ 21 - 35 ปี
 • โปรแกรมบัญชี Express และมีประสบการณ์
 • จัดทำบัญชี/คลังสินค้า

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.