• มีพื้นฐานการพัฒนา Web-based Application
 • สามารถเขียน xhtml, JavaScript, CSS ได้
 • มีความรับผิดชอบสูง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

21 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years experience in graphic design
 • knowledge in graphic and web application UI design
 • Able to use Adobe Photoshop and Illustrator

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ UX/UI 1-3 ปี
 • คุ้นเคยและสามารถออกแบบ HTML, JavaScript และ CSS
 • มีความชำนาญในการออกแบบ UX/UI สำหรับ Web, Mobile

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years of experience in UX/UI Design
 • Creative, Initiative, Good Team Player
 • Proficient in Thai / English Communication

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years Exp. in UX/UI Developer for Web&Mobile App
 • HTML, CSS and JAVA, new Technologies and Trend
 • Good command in English; Speaking & Writing

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Be part of a fast moving tech start up
 • Competitive salary and benefits
 • Work closely with Google technology and engineers

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Degree in Media, Design, IT, Computer Engineering
 • 3 years of experience in web graphics design

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็น Team ได้
 • เข้าใจเรื่อง UI ของ Website และ Mobile
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Create holistic UX solutions that address business
 • Effectively communicate conceptual ideas & design
 • Work with web designers and developers

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Translate complex ideas into elegant
 • Help conduct research and client workshops
 • Facilitate project discovery and scoping workshops

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Translate complex ideas into elegant
 • Help conduct research and client workshops
 • Facilitate project discovery and scoping workshops

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Designer,UX Engineer
 • Able to create wire frames, flow diagrams
 • Preparing and delivering UX documentations

22-Mar-17

 

Applied
 • เคยพัฒนาเว็บไซต์ด้วย modern web framework
 • เข้าใจและพอเขียน NodeJS ได้บ้าง
 • ประสบการณ์กับ Gulp, Grunt, Webpack, Browserify

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ใช้ AdobePhotoshop/Illustrator/Sketch คล่องแคล่ว
 • มีความรู้ในกรรมวิธีการวิเคราะห์ตามหลัก UX
 • คุมThemeการออกแบบในแต่ละงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน

22-Mar-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • UX/UI
 • Design
 • BTS/MRT

21-Mar-17

 

Applied
 • UI/UX and Graphic Designer
 • Successful Global Company
 • Opportunity to grow

21-Mar-17

 

Applied
 • UX, UI, Graphic design, Web design
 • e-commerce design
 • BI (Brand Identity) design

21-Mar-17

 

Applied
 • UX - UI Designer, Web Designer
 • Design and deliver Mockup
 • Design and deliver UI interfaces.

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • UI designer with strong portfolio
 • CSS expert
 • Great salary and benefits

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years of experience in UI design
 • Experienced in Mobile UI and Web Service design
 • Communication in English

20-Mar-17

 

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

20-Mar-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in design
 • 4+ years design experience in web design, UX/UI
 • Expert proficiency in Adobe Creative Suite

19-Mar-17

 

Applied
 • IT Solutions Development, Solution Architect
 • New Technology Exploration, Digital Product
 • Presentation skill, and Proficiency in English.

17-Mar-17

 

Applied
 • agile environment
 • Up-to-date knowledge on UI trends
 • Strong UI/UX skills

17-Mar-17

 

Applied
 • UX & UI
 • Digital design
 • Digital banking channel

17-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 27-35
 • 2-5 years working experience
 • Good command of English

17-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า GPA 2.5+
 • มีทักษะในการออกแบบ UI และสนุกกับการเขียน HTML/CSS
 • ชอบค้นคว้า หาความรู้ อัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆ

17-Mar-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ออกแบบกราฟฟิค UX/UI ของ Application (iOS,Android)
 • ออกแบบโบรชัว สิ่งพิมพ์ โฆษณาลงFB อื่นๆ
 • เข้าใจพื้นฐานการทำงานของ Mobile Application

15-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.