• เพศหญิงอายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ร่างจดหมาย จัดเตรียมการประชุม

2 hours ago

 

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี สาขาการบริหารคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง – ชาย มีสัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี ขยัน อดทน

2 hours ago

 

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Female age not over 27 years old.
 • Good command in English communication
 • Scheduling simulator booking for customer(Airline)

2 hours ago

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ มีใจรักงาน บริการ อดทนต่อแรงกดดัน ขยัน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม สูง
 • สามารถสื่อสาร หรือใช้ภาษาอังกฤษได้

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาชุมชน, การประมง
 • ประสบกาณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน การพัฒนาชุมชน
 • มีทักษะในการร่างโครงการ, การนำเสนอโครงการ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาชุมชน, การประมง
 • ประสบกาณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน การพัฒนาชุมชน
 • มีทักษะในการร่างโครงการ, การนำเสนอโครงการ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Economic
 • Finance
 • Banking

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์ด้านไฟฟ้ากำลังหรือไฟฟ้าเครื่องมือวัด
 • สร้าง Single Line Diagram สำหรับงานไฟฟ้า

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านวิศกรรมเครื่องกล 3-5 ปี
 • สามารถใช้งาน MS OFFICE / Autocad 2D/3D ได้ดี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree of Law (LLB) having experiences
 • Bachelor Degree of Law (LLB) having experiences
 • Good command in English language

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมศาสตร์
 • ทำงานด้านดูแลโครงการอย่างน้อย 10 ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS OFFICE / MS PROJECT

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีภาวะผู้นำ เรียนรู้เร็ว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • Minimum 3 year experiences
 • Good interpersonal and presentation skill.

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • กำหนดกลยุทธ์ทางการขาย
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการบริหารมากกว่า 8 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree of Laws (or higher)
 • 0-2 years working experience in related field.
 • Good communication skills in English

2 hours ago

 

Applied
 • Male, 35 years old or above
 • Bachelor Degree or related field
 • Having experience in ISO system development

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกัน

2 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัดการคลังสินค้า
 • ผู้บริหาร
 • ยายนาวา

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการจัดส่ง
 • ธุรกิจอาหาร
 • ผู้บริหาร

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิศกรฝ่ายขาย ( Automatic Parking Car )
 • Sale Engineer เครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Navision Program
 • Managerial Level

2 hours ago

 

Applied
 • account system implement in ERP (Navision program)
 • General Ledger Account Manager
 • Budget, Fixed Asset Control, Inventory Control

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.-ป.ตรี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเจรจากับลูกค้า

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree
 • Interest rate risk management
 • มีความรู้ความเข้าใจในตลาดเงินตลาดทุน

2 hours ago

 

Applied
 • All outlets ready before first guest arrives
 • At least 7 years and a successful track record
 • Thai national

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี
 • ทำงานตั้งแต่เวลา 07.00-16.00
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช.สาขาช่าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลติดตั้งงานโครงการ
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี วุฒิปริญญาตรีเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age not exceed 30
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปี
 • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • หากเคยผ่านโรงงานอุตสาหกรรมมา พิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

 

Applied
 • Female, aged 30 – 40 years old.
 • At least 5 years of experience in sales IT
 • Problem solving skills.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Achieving sales targets
 • Introducing products to customers.
 • Issuing quotations.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ส่งเสริมการขายอาหารสัตว์น้ำ (อาหารกุ้ง )
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11 hours ago

 

Applied
 • ส่งเสริมการขายอาหารสัตว์น้ำ (อาหารกุ้ง )
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 24-45 ปี บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ควบคุมการก่อสร้าง ตรวจงานและรายงานผล
 • ประเมินงานก่อสร้าง

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor'sDegree of Logistic or Econ or Marketing
 • Toeic 650 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สะดวกทำงานที่ อ.บางปะกง (ถ.บางนา-ตราด กม.42)

22-Feb-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor'sDegree of Logistic or Econ or Marketing
 • Toeic 650 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สะดวกทำงานที่ อ.บางปะกง (ถ.บางนา-ตราด กม.42)

22-Feb-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor'sDegree of Logistic or Econ or Marketing
 • Toeic 650 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สะดวกทำงานที่ อ.บางปะกง (ถ.บางนา-ตราด กม.42)

22-Feb-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร-เครื่องดื่ม 2-3ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้าและกะบ่าย)

22-Feb-17

 

Applied
 • อนุปริญา/ปวส.-ปริญญาตรี สาขา คหกรรมอาหาร
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • ชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-40 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

22-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality, age over 35 years old
 • Bachelor or Master Degree in Accounting.
 • Minimum 10 years of accounting

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดปีการศึกษา
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 • อาจาร์ยสอนพิเศษ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำงบการเงินการเงินรวม (Consolidate) งบกระแสเงิน
 • จัดทำงบประมานและวิเคราะห์ทางด้านต้นทุน
 • เขียนคำชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.