• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD. ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18-42ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี
 • ทำงานตั้งแต่เวลา 07.00-16.00
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย –หญิง อายุ 22 -35 ปี
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ ด้านงานขาย-เช่า รถ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และคนในองค์กร

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย –หญิง อายุ 22 -35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานขายรถบรรทุกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และคนในองค์กร

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • วุฒิมากกว่าหรือเทียบเท่า ปวส.
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • ปวส ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

21 hours ago

 

Applied
 • แปลงานที่ประเทศญี่ปุ่น
 • แปลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ระดับ N1,N2

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Report / Presentation / Minute of meeting
 • Thai-English-Japanese Translator and Interpreter
 • Deployment Marketing ISO document

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง, ไม่กลัวความสูง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกแบบงาน 2D, 3D, Lay-out ได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

21 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป,จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการด้านการตลาดไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี

21 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป, จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความกระตืนรือร้น
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดี
 • ไม่กลัวความสูง

21 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป, จบการศึกษา ปวส. หรือสูงกว่า
 • มีความกระตืนรือร้น, ช่างสังเกต, และกล้าแสดงออก
 • มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์

21 hours ago

 

Applied
 • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบ PR
 • ดำเนินการสืบหาราคา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา
 • จัดทำใบสั่งซื้อและนำเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนออกแบบการผลิต
 • ทำงานทดลอง จำทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์
 • ออก Drawing,มาตราฐานการผลิต

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามการส่งงานให้ลูกค้าตามแผนที่กำหนด
 • จัดทำและแก้ไขแผนผลิตหลัก
 • จัดทำ Monthly report สำหรับการประชุมประจำเดือน

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support New Model
 • แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคขณะ Mass Production
 • ประสานงานกับลูกค้า

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจา

21 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Navision Program
 • Managerial Level

21 hours ago

 

Applied
 • account system implement in ERP (Navision program)
 • General Ledger Account Manager
 • Budget, Fixed Asset Control, Inventory Control

21 hours ago

 

Applied
 • จัดหาแหล่งสรรหาบุคลาการ
 • ออกบูธรับสมัครงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส
 • ถ่ายรูป ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานรู้จัก

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถโฟล์คลิฟท์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

21 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ช่างยนต์/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ช่างยนต์/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนตารางการพบลูกค้า
 • เสนอขายสินค้า และบริการในเขตพื้นที่
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองที่ดี ,มนุษย์สัมพันธ์ดี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ22-35 ปี
 • ผ่านการเกรณ์หทารแล้ว
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุ21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบDrawing ได้

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ อย่างน้อย 5 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปชส. ชึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจประมาณ 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Word / Excel ได้คล่อง

21 hours ago

 

Applied
 • Overall management of inventory control
 • Experience 2-3 years
 • BA or higher in Math/Statistics

27-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบด้านการประสานงานคำสั่งขาย
 • รับผิดชอบงานขาย ด้านงานบริการซ่อม
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และ Supplier

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Overall management of inventory control
 • Experience 2-3 years
 • BA or higher in Math/Statistics

27-Oct-16

 

Applied
 • 1) Good Communication in English
 • 2) Age over 25-35 years)
 • 3) Able to use MS Office (expert in excel will be)

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Overall management of inventory control
 • Experience 2-3 years
 • BA or higher in Math/Statistics

27-Oct-16

 

Applied
 • Overall management of inventory control
 • Experience 2-3 years
 • BA or higher in Math/Statistics

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถบริหารยอดขายและทีมขายได้ดี

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ได้

27-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลรักษา computer PC, ERP, ระบบ Network
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 1

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: หญิง
 • อายุ(ปี): 20 - 35
 • ระดับการศึกษา: ปวส. - ปริญญาโท

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: หญิง อายุ(ปี): 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • จัดทำระบบเอกสาร ISO9000, ISO14001, GMP, HACCP
 • ประสบการณ์(ปี): 1 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย
 • อายุ(ปี): 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.