• อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสร้างทีม

6 hours ago

 

Applied
 • Thai, Male / Female, age 33 - 43 years old.
 • Bachelor’s or Master’s in Business, Logistics
 • Minimum 3 years in Management level

14 hours ago

 

Applied
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ส่วนบุคคล
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานโดยรวมของงานการตลาด ด้านขนส่ง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือผู้มีประสบการณ์ สาขาการตลาด
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

19 hours ago

 

Applied
 • รับและจัดส่งกระจายสินค้าส่งตามสาขาต่าง ๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านตรวจเช็คสินค้าและจัดส่งสินค้า
 • เพศชาย 23 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • รับส่งสินค้า ตามบ้านลูกค้า ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • รถร่วมขนส่งสินค้ากระบะ 4 ล้อ

19 hours ago

 

Applied
 • รับและจัดส่งกระจายสินค้าตามสาขาและที่อื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านจัดส่งสินค้าและตรวจเช็ค
 • เพศชาย 23 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • ส่งสินค้าตามรายการ
 • ตรวจสินค้าตามบิล งานอื่นๆ
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

19 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ20- 26 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการต่อรองเบื้องต้น

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงกับสายงานขนส่ง
 • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองและบรรลุหน้าที่ของตนให้ดี
 • อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่ายและชอบทำงานกับคนอื่น

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงกับสายงานขนส่ง
 • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองและบรรลุหน้าที่ของตนให้ดี
 • อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่ายและชอบทำงานกับคนอื่น

19 hours ago

 

Applied
 • Support and facilitate at all production process
 • Monitoring team members to do daily operation
 • Strategically plan and manage logistics, warehouse

19 hours ago

 

Applied
 • สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง
 • รู้เส้นทาง สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • ประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Feb-17

 

Applied
 • ขยัน อดทน รอบคอบ
 • มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการส่งของ
 • เข้ากับผู้อื่นได้ดี

17-Feb-17

 

Applied
 • Male & Femal Age 35 - 50
 • Bachelor Degree and Master Degree
 • Have patience, Responsibility

17-Feb-17

 

Applied
 • Prepare engineering analysis of projects
 • Conduct surveys to gather field data
 • Prepare and interpret blueprints schematic drawing

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ควบคุม ดูแลจัดสายงาน
 • ระสานงานฝ่ายขนส่งและงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามแผน

17-Feb-17

 

Applied
 • Male, age 34-40 years old.
 • Bachelor’s degree in any field.
 • At least 3 years of transportation business.

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

17-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมรถขนส่งสินค้าให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผน
 • ตรวจสอบข้อมูลการขนส่ง ผ่านระบบ GPS
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

17-Feb-17

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนในการขนส่ง และบริหารทีมได้
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนในการขนส่ง และบริหารทีมได้
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสถานที่รับ-ส่งสินค้า

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ในด้านขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี

16-Feb-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male, 35 years old or above
 • Bachelor Degree or related field
 • Having experience in ISO system development

16-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

16-Feb-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ส่งเอกสาร/ ส่งของ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดได้

16-Feb-17

 

Applied
 • ส่งเอกสาร/ ส่งของ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดได้

16-Feb-17

 

Applied
 • บริหารการจัดส่งสินค้าและพัฒนาระบบขนส่งขององค์กร
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Standard KPI and procedures designing and quality
 • Local transportation human resources developing
 • Build up good relation and service with customers

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวตอร์ได้คล่องแคล่ว
 • ควบคุมการจัดระบบการเดินรถให้เป็นไปตามตารางเวลา
 • ประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ

16-Feb-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Project management Skills
 • Minimum 5 years’ experience in Transport
 • Strong supervisory and analytical skill.

16-Feb-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Manage, control and synthesize KPIs
 • Assist daily transportation operations
 • Implement/ Assist in implementing performance

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์
 • ประสบการณ์ด้านงานขนส่งอย่างน้อย 3 ปี

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Create operating plans so that customer orders
 • Have knowledge the market, pricing & key supplier
 • Implement new way of working with TMS related

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain
 • managing a large transport network
 • Knowledge of overall supply chain

15-Feb-17

 

Applied
 • Logistics
 • Transportation and shipping
 • warehousing and distribution

15-Feb-17

 

Applied
 • cross border trucking, Freight forwarder
 • Key account, Business development
 • logistic

15-Feb-17

 

Applied
 • Experience in logistic, transportation, trucking.
 • Oversee the overall transport management.
 • Plan, direct, contribute, and coordinate transport

15-Feb-17

 

Applied
 • Degree of higher in BA, Engineering or Logistics
 • Strong analytical skill and negotiation skills
 • Good communication skills

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน
 • วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง
 • กำหนดคุณภาพงานปฏิบัติการขนส่ง

15-Feb-17

 

Applied
 • experience in transportation industry management
 • transportation management at least 5 years
 • Having managerial and leadership skills

15-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่ง
 • วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง
 • กำหนดคุณภาพงานปฏิบัติการขนส่ง

15-Feb-17

 

Applied
 • Exp in sourcing & procurement & supply chain
 • Eagle to learn, and hard working
 • Good in communication skillls

15-Feb-17

 

Applied
 • Manage the overall transport management
 • Experienced in planning, budgeting
 • Able to communicate in English

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.