• ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญีปุ่น
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีมาก

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai female only, Age is 25 years old
 • JLPT N2 at least / Able to work in Amata City IE
 • Experience in Automotive Industry

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ล่ามภาษาญี่ปุ่น
 • Japanese Interpreter
 • สอบวัดระดับผ่าน N2 ขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in relate file
 • Communication skills in Chinese, excellent level.
 • Location: RAYONG

6 hours ago

 

Applied
 • แปลเอกสารจีนและไทย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง/ชาย , อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ( ในสาขาที่เกี่ยวข้อง )
 • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นได้ ระดับ 3

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree with very good English-Thai skil
 • good in linguistics especially in translating
 • Basic IT knowledge is preferred.

17 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • 3-5 years experienced, French & English Literature
 • Translation, Interpresatation & Language teaching
 • Prefer: Technical Domcument Translation

18 hours ago

 

Applied
 • เป็นล่ามให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
 • บริหารจัดการงานธุรการฯ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work independently & fully utilize your skills
 • To gain good welfare and well benefits
 • to grow with the company

18 hours ago

 

Applied
 • Good command in Thai and Japanese (N2,N3)
 • General administrative tasks
 • At least one year relevant experience

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถทางด้านการแปลภาษาจีน
 • มีทักษะในด้าน IT สามารถเรียนรู้การใช้แอพลิเคชั่น

18 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • ล่ามภาษาจีน
 • เดินทางไปประเทศจีนกับทางบริษัท
 • ถ้ามีพาสปอร์ตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 years as Japanese Interpreter
 • JLPT N3-N2
 • TFD Industrial Estate

18-Jan-17

 

Applied
 • age 25–35 years old,Bachelor’s degree in Japanese
 • Salary up to 40,000 - 80,000 THB
 • Good command of Japanese

18-Jan-17

 

Applied
 • ติดต่องานต่างประเทศไต้หวัน และประเทศจีน แปลเอกสาร
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาจีนกลางได้
 • ปวส.-ปริญญาตรี

18-Jan-17

 

Applied
 • speaker in Russian
 • English skill in business level (Toeic 650)
 • Customer Service mind

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ป่นได้ดี และ แปลเอกสารที่เกี่ย
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานล่าม

18-Jan-17

 

Applied
 • Female, age 25 year up
 • Graduate in marketing or related field
 • Experience 2 years up pf marketing & sales

18-Jan-17

 

Applied
 • Opportunity to work with the fast growing company
 • Opportunity to work upcountry
 • Opportunity to be successful with the company

18-Jan-17

 

Applied
 • To work for a big company that has many group
 • To utilize your skills & grow with the big company
 • To gain experience in Chemical Industry

18-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Bachelor's degree in related field.
 • Minimum 7 years experience.
 • Good communication in English and Chinese.

18-Jan-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Male/Female age 22-30
 • N2 or above would be advantaged
 • Bachelor degree in related fields

18-Jan-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • JLPT N2 or higher
 • Also possess good English skill
 • Work with a well-known automotive company

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 year experience in translation
 • Excellent command of both English and Thai
 • Have a wide range of knowledge in various

17-Jan-17

 

Applied
 • Secretary & Translator to Team MD
 • Salary : 25000
 • work Mon-Fri 8.30 -17.30

17-Jan-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญาตรีเอกภาษาอังกฤษหรืิอสาขาอื่นๆ
 • ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดสามารถพักอยู่ที่บริษัทได้

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง
 • จบปริญญาตรีสาขาตรง
 • สามารถอ่าน พูดและเขียน ภาษาจีนได้

17-Jan-17

 

Applied
 • University degree in Japanese or English
 • 5-10 years leading people or management.
 • 3-5 years of working experience

17-Jan-17

 

Applied
 • Proficiency in Mandarin Chinese
 • 3 years experience as interpreter (in factory)
 • Able to work on Saturday or Sunday (Day-off on we

17-Jan-17

 

Applied
 • แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย , ไทย-จีน
 • เพศชาย/หญิง
 • มีทักษะในภาษาจีน ไทย และอังกฤษได้เป็นอย่างดี

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • An excellent command of English and Thai
 • 5 years of work experience in translation

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ผจส่วนนโยบายความยั่งยืนและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ปริญญาโทวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 10 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านแปลภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อย 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาญี่ปุ่น
 • แปลภาษา ทั้งภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ

16-Jan-17

 

Applied
 • แปลเอกสารภาษา ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
 • สามารถใช้ภาษารัสเซียได้
 • เพศหญิง อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • Trading
 • Japanese N3-N2
 • multitask, small company

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารวีซ่า
 • ประสานงานสถานทูต กงสุลและหน่วยงานของรัฐ

16-Jan-17

 

Applied
 • สื่อสารระหว่างคนเกาหลีกับคนไทย
 • แปลเอกสารต่างๆ และรับส่ง E-MAIL
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีได้เป็นอย่างดี

16-Jan-17

 

Applied
 • เป็นล่ามภาษาอังกฤษกับภาษาจีน (ช่าง/เครื่องจักร)
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 35 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาจะพิจารณาพิเศษ

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการ์ณด้านการแปล 2-3 ปีขึ้นไป
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกาหลี ณ คลีนิกที่ประเทศไทย
 • สามารถแปลและสื่อสารภาษาอังกฤษ

16-Jan-17

 

Applied
 • Welcome new graduate.
 • Good English Skill
 • Location: Ratchadapisek , Bangkok.

16-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Translator Linguist Editor
 • Strong command of spoken and written English
 • Translating for Facebook Microsoft and Apple

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • แปลภาษาญี่ปุ่น-เป็นภาษาไทยได้ ระดับ N 3
 • มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.