• รับผิดชอบงานด้านการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (License)
  • บันทึกข้อมูลในระบบภายนอก เช่น ระบบ ORAP ระบบ SEC
  • ควบคุมการต่อใบอนุญาต (License)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการด้านฝึกอรม 2 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
  • Recruitment
  • Training
  • HR

15-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.