• เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้านฝึกอรม 2 ปีขึ้นไป

29-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Development training system
 • Establish & manage Training Yearly Plan
 • Monitoring Training Yearly Plan such as OJT

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 28 years old
 • Degree or higher in relate the fields.
 • Have experience 5 years in HRD,OD or related fi

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์,จิตวิทยา,บริหารธุรกิจ
 • สวัสดิการ : โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • แบบฟอร์มพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร

25-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.