• ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์,จิตวิทยา,บริหารธุรกิจ
 • สวัสดิการ : โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • แบบฟอร์มพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ฐานเงินเดือนสามารถปรับเพิ่มได้ตามความรู้ความสามารถ
 • สัมภาษณ์ทราบผลทันที

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีออกแบบและจัดทำหลักสูตร
 • มีประสบการณ์ในฝึกอบรมและพัฒนาอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • Development training system
 • Establish & manage Training Yearly Plan
 • Monitoring Training Yearly Plan such as OJT

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 28 years old
 • Degree or higher in relate the fields.
 • Have experience 5 years in HRD,OD or related fi

15-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.