• เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
 • ประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 2-5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี

10 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบการบริหารผลงาน
 • มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Tiger soft

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years of experience in Recruitment or Training
 • At least 800 TOEIC score
 • Overseas experience in education or work

10 hours ago

 

Applied
 • 1 year of relevant experience in training.
 • Excellent communication skills.
 • Ability to work under pressure.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • To compile all required training documents
 • Preparing required forms to submit DSD
 • Requiring to travel to DSD to request acceptance

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรี Bachelor's Degree
 • บันทึกประวัติฝึกอบรมของพนักงาน
 • สรุปสท. 2 ประจำปี ส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

10 hours ago

 

Applied
 • Female 28 years and above
 • Bachelor's Degree Major : Human resource or relate
 • Experience 5 years in Training and Development

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชายอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานฝึกอบรมพนักงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ

20-Feb-17

 

Applied
 • จัดอบรม สัมมนา แผนการฝึกอบรมประจำปี
 • จัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูล ภายในองค์กร
 • ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์

20-Feb-17

 

Applied
 • จัดหาข้อมูลในการฝึกอบรม
 • ประสานงานเกี่ยวกับการอบรม
 • จัดหาวิทยากรและจัดฝึกอบรมตามแผน

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Human Resource Management
 • 3 years ‘experience in Human Resource.
 • Plan, develop, conduct and supervise training

20-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษ
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีออกแบบและจัดทำหลักสูตร
 • มีประสบการณ์ในฝึกอบรมและพัฒนาอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศ :ชาย อายุ(ปี) :ทุกช่วงอายุ
 • รับผิดชอบวางแผนงาน
 • ทักษะด้านพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

20-Feb-17

 

Applied
 • Bonus 4mths, Group Insurance, Provident Fund
 • High Technology Home Appliance Product Trading
 • Around 3yrs exp of HR Training / Development

19-Feb-17

 

Applied
 • Experienced in Training department for 2-4 years
 • Responsible in comparing the labor cost
 • Responsible for New product training

17-Feb-17

 

Applied
 • Set planning training all of year.
 • Coordinate about training.
 • Good command of English

17-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's Degree
 • Computer software skill

17-Feb-17

 

Applied
 • Male, age between 24 - 32 years old
 • Degree in Biomedical background or e-learning
 • Willing to learn and take on more challenging

17-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, Age 24-28 year
 • 1 year experience in Training & Development
 • Good command of English both written and spoken.

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25-30 ปี
 • มีทักษะการพูด การนำเสนอ สามารถเป็นวิทยากรได้
 • มีประสบการณ์ Training 2 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • Responsible for controlling and developing
 • Organization Development and Staff
 • Work closely with management to identify training

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม 1-2 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

16-Feb-17

 

Applied
 • Occupational Health, Environmental and safety
 • Able to communication in English
 • Self Confident and Aggressive

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย – หญิง อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ด้านการฝึกอบรม
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีเกษตร ธนาคารและการเงิน

15-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลและพัฒนาระบบ Krungsri Learning
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in HRD or related fiel
 • Strong organizations skill
 • Operate effectively in stressful situations

07-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.