• ระดับปริญญาตรี Bachelor's Degree
 • บันทึกประวัติฝึกอบรมของพนักงาน
 • สรุปสท. 2 ประจำปี ส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้านฝึกอรม 2 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in Training & Coaching
 • Knowledge in leadership development concept
 • Experience in content design and activities

28-Apr-17

 

Applied
 • Be a team member in HRM/HRD project, responsible
 • Fast learning, problem-solving with good attention
 • Bachelor's Degree in any field

27-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในการทำ Graphic
 • มีทักษะในด้านการทำแผนการอบรม, Roadmap etc.
 • มีประสบการณ์ด้าน Operation, Retails business

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิงอายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาการจัดการทรัพยกรมนุษย์
 • สามารถใช้งานคอมฯ Microsoft Excel, Word และ Power

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Implementation training program
 • Support sales and control project
 • Good command in Thai and English

26-Apr-17

 

Applied
 • Nationality : Thai
 • Male/ Female, age around 25 - 29 years
 • Experience in Human Resource

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • age not over 28 years old
 • 2-5 years’ experience in Project Management
 • Good command in English both speaking and writing

26-Apr-17

 

Applied
 • มีจุดแข็งในการสื่อสาร และ การฝึกอบรม
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อาคารบางนาทาวเวอร์ได้

26-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
 • จัดการและดูแลการอบรม On the job training

26-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษ
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีออกแบบและจัดทำหลักสูตร
 • มีประสบการณ์ในฝึกอบรมและพัฒนาอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in HRM / HRD
 • 2 year’s experience in Training & Development
 • Male/Female Age not over 30 years

25-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบรวมทั้งติดตามผลการฝึกอบรมภายใน

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Administration
 • analyze training and development needs
 • work all task of training

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
 • ประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 2-5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี

25-Apr-17

 

Applied
 • 1-3 years working experience as Training officer
 • Bachelor degree in English,Business Admin
 • Good command of English

25-Apr-17

 

Applied
 • งานสรรหาพนักงานแรงงานต่างด้าว
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • งานฝ่ายบุคคล จัดฝึกอบรบ พัฒนาความสามารถของพนักงาน
 • วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน
 • วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี

24-Apr-17

 

Applied
 • degree or Master’s degree in HRM or HRD
 • 3-5 years of experience in recruitment, training
 • General knowledge of various employment

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดหาข้อมูลในการฝึกอบรม
 • ประสานงานเกี่ยวกับการอบรม
 • จัดหาวิทยากรและจัดฝึกอบรมตามแผน

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, Age 24-28 year
 • 1 year experience in Training & Development
 • Good command of English both written and spoken.

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 - 5 ปี
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • หากสามารถเร่ิมงานได้ทันที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.