• แนะนำ และให้รายละเอียดสินค้าแก่ลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • มีทักษะในการเย็บผ้า มีความรู้งานฝีมือ

1 hour ago

 

Applied
 • Training PC staff on new products
 • Handling program training
 • Preparing facilities, materials and equipment

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการนำเกม,กิจกรรม,พิธีกร
 • มีทักษะในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ไปสู่ผู้เข้าอบรม
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

1 hour ago

 

Applied
 • 1-3 years working experience as Training officer
 • Bachelor degree in English,Business Admin
 • Good command of English

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในการทำ Graphic
 • มีทักษะในด้านการทำแผนการอบรม, Roadmap etc.
 • มีประสบการณ์ด้าน Operation, Retails business

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี

28-Mar-17

 

Applied
 • Conduct , organize and provide management
 • Bachelor Degree or Master Degree in HRD
 • Good command of English (TOEIC > 600)

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ / จิตวิทยาอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม และกิจกรรมพนักงาน 1-3 ปี
 • ทำงานเป็นทีม กล้าแสดง และมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาวางแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และให้คำแนะนำการฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้

28-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการสอน Soft Skill
 • มีความรู้ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการธนาคาร
 • สามารถเริ่มงานได้ 1 เมษายน 2560

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้านฝึกอรม 2 ปีขึ้นไป

27-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • จัดหาข้อมูลในการฝึกอบรม
 • ประสานงานเกี่ยวกับการอบรม
 • จัดหาวิทยากรและจัดฝึกอบรมตามแผน

27-Mar-17

 

Applied
 • 3 years experience in training and development
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • Good command of the English language

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Be a team member in HRM/HRD project, responsible
 • Fast learning, problem-solving with good attention
 • Bachelor's Degree in any field

24-Mar-17

 

Applied
 • 2 years’ experience in Training (Supermarket)
 • Abilities to be Trainer or Teaching by them-self
 • minimum graduated bachelor degree

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 year of relevant experience in training.
 • Excellent communication skills.
 • Ability to work under pressure.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม 1 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • Male - Female only age 30-40 years up.
 • Excellent in English of both verbal and written is

24-Mar-17

 

Applied
 • งานฝ่ายบุคคล จัดฝึกอบรบ พัฒนาความสามารถของพนักงาน
 • วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน
 • วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in HRD or related fields
 • Plans and assists conducting monthly orientation
 • Good in English skill

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources.
 • 5 experienced in training and development.
 • Experience in initiating training programs.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Must have experience in conducting trainings
 • Must have knowledge in conducting Training Need
 • Good to excellent English communication skills

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ชายอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานฝึกอบรมพนักงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ

23-Mar-17

 

Applied
 • จัดอบรม สัมมนา แผนการฝึกอบรมประจำปี
 • จัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูล ภายในองค์กร
 • ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์

23-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
 • จัดการและดูแลการอบรม On the job training

23-Mar-17

 

Applied
 • ป.ตรี
 • อายุ 30-45 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.