• เรียนรู้งาน และเข้าใจรายละเอียดสินค้าและผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะในการสื่อสารระดับดี คล่องแคล่ว
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4 hours ago

 

Applied
  • ดูแลงาน Training
  • Plan กิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมล่วงหน้่า
  • รวบรวมเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมืิอแรงงาน

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor degree in any fields with min 1 year exp.
  • Training/Teaching experience is preferred
  • Good management and interpersonal skills required

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • 3 years of experience in training and development
  • Experienced with ISO 9001 and/or ISO 14001 system
  • Able to work 5.5 days per week at Chonburi

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Coordinator
  • Staff Training
  • HROD

22-Jun-17

 

Applied
  • Degree in any related field
  • 1-3 years’ experience in related field
  • Provide support to learning, site tour

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.