• เพศหญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมเทคนิคยานยนต์

9 hours ago

 

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

02-Dec-16

 

Applied
 • Male only
 • experience in Trainer, preferable in Automotive
 • Good command in English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years’ experience in product training
 • Experience in course / training course development
 • Good command of both written and spoken English.

02-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • 2 - 3 years of curriculum development experience
 • Experience in course / training course development
 • Strong communication and presentation skills.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3 years as a trainer
 • experience in courseware or roadmap development
 • Key competence in Coaching & Training

02-Dec-16

 

Applied
 • marketing
 • property developer, agent
 • online business

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 year in operation training
 • Can work in flexible time and upcountry
 • Good personality

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Aged 35 – 45
 • 7-10 years’ experience in Training/Leadership
 • fluent in English

30-Nov-16

 

Applied
 • Aged 35 – 45
 • 7-10 years’ experience in Training/Leadership
 • fluent in Thai & English

30-Nov-16

 

Applied
 • Aged 35 – 45
 • 5-7 years’ experience in Training/Leadership
 • fluent in Thai & English

30-Nov-16

 

Applied
 • Aged 35 – 45
 • 5-7 years’ experience in Training/Leadership
 • fluent in Thai & English

30-Nov-16

 

Applied
 • Aged 35 – 45
 • 5-7 years’ experience in Training/Leadership
 • fluent in Thai & English

30-Nov-16

 

Applied
 • Aged 35 – 45
 • 5-7 years’ experience in Training/Leadership
 • fluent in Thai & English

30-Nov-16

 

Applied
 • Aged 35 – 45
 • 5-7 years’ experience in Training/Leadership
 • fluent in English

30-Nov-16

 

Applied
 • Create and Improve training modules and material
 • Provide training knowledge for drivers -Taxi / Car
 • Monitor/Follow up effectiveness of the training

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Finance and Banking
 • Experience in Wealth Management
 • Good professional English

30-Nov-16

 

Applied
 • Master or Bachelor’s degree in related field
 • Have an experience of vehicle knowledge
 • Good communication and team work

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Fluent English is significantly
 • Positive and cheerful personality
 • building up a strong Personal Training team

29-Nov-16

Base salary + high commission

Applied
 • Internal and External Software Training
 • Interested in Marketing and IT
 • Bachelor of Science in computer

29-Nov-16

 

Applied
 • 3-5 years in maintenance,troubleshooting
 • repairing of machine or vehicle.
 • Able to communicate in English

28-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 2-year experience in jewellery manufacturing
 • Knowledge transfer theoretical knowledge

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

28-Nov-16

 

Applied
 • ช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการสู่การพัฒนา
 • บริหารงานโครงการ กำหนดแผนการฝึกอบรม
 • ดำเนินการให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน

28-Nov-16

 

Applied
 • ประสบการณ์สอนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ 3 ปี ในด้านระบบจัดการอาชีวอนามัย
 • วางแผนการสอนเพื่อให้ความรู้ที่สร้างคุณค่า

28-Nov-16

 

Applied
 • Training for people who work in service industry
 • Arranging effective manual and tool for training
 • Being a consultant for clients

28-Nov-16

 

Applied
 • Minimum 3 years experience
 • Spa licenses are a must
 • Fluent command of English

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี สะอาด เรียบร้อย ชอบออกกำลังกาย
 • มีประสบการณ์ในการออกกำลังกาย หรือเป็นเทรนเนอร์ยิม

25-Nov-16

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังที่ถูกต้อง

24-Nov-16

 

Applied
 • Basic salary plus attractive commission
 • Housing allowance
 • Free round ticket provided after one year

23-Nov-16

Above THB70k /month (includes high commission)

Applied
 • Be part of Booking.com's 1st CS team in Bangkok
 • Implement new CS training structures & strategies
 • International & dynamic working environment

21-Nov-16

 

Applied
 • Barista
 • Trainer
 • Bartender

14-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Mining experience
 • Supervisor experience
 • Caterpilllar, Komatsu, Digger, Shovel experience

05-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.