• จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพละศึกษา
 • มีความรู้ด้านการออกกำลังกายเป็นอย่างดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 hours ago

 

Applied
 • Diploma in behavioral science, Marketing
 • Option: Sales Mentoring and Coaching
 • Consultative Sales skills training

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 year in operation training
 • Can work in flexible time and upcountry
 • Good personality

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trainer, HRD
 • Sales Training
 • Strong communication and presentation skills.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Minimum 3 year experience in insurance training
 • 2-3 year experience in soft skill training
 • Versatile in MS Office programmes

24-May-17

 

Applied
 • Base in Malaysia
 • Diploma/Degree
 • 2 years working experience

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5-7 years’ experience in Training
 • Master's Degree (Any Field)
 • Learn from specialists/gurus/ and from certified

24-May-17

 

Applied
 • Male only
 • experience in Trainer, preferable in Automotive
 • Good command in English

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and support the training requirements
 • Design and development training programs
 • To provide training support

23-May-17

 

Applied
 • Trainer Specialist
 • Grab
 • Trainer

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านวิทยากรฝึกอบรมบรรยายหลักสูตร
 • พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ
 • มีความรู้และเข้าใจภาพรวมของธุรกิจประกัน

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีรูปร่างและบุคลิกภาพดี
 • ยินดีพัฒนาตนเองตามระบบและมาตรฐานของบริษัท

23-May-17

 

Applied
 • To achieve the HR Department Goals & KPIs.
 • To achieve the VSBA Business unit’s Goals
 • To work closely with VSBA business

22-May-17

 

Applied
 • Training, Trainer, process, operations
 • Call center, BPO
 • English & Local Language Fluency

22-May-17

 

Applied
 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์, เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • มีประสบการณ์อบรมงานขายหรือเป็นวิทยากร อย่างน้อย2ปี
 • เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์

22-May-17

 

Applied
 • To achieve the HR Department Goals & KPIs.
 • To achieve the VSBA Business unit’s Goals
 • To work closely with VSBA business

22-May-17

 

Applied
 • Information Technology
 • Mobile application
 • training and teaching

20-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานเทรนเนอร์
 • มีความรู้ด้านคลาสเต้นหรือโยคะจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย

20-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Technical
 • At least 3 year experience as a training instructo
 • Good command of English

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Trainer
 • Training
 • HRD

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22 - 33 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22 - 33 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบรวมทั้งติดตามผลการฝึกอบรมภายใน

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการฝึกสอนออกกำลังกายตัวต่อตัว
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.