• ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การตลาด / ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขา ปิโตรเคมี / พอล
 • ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Trainee translator
 • Development opportunities
 • professional translator

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • development opportunities
 • Desktop Publishing
 • Experienced would be advantage

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Above market rate salary
 • Career advancement opportunities
 • Fun and engaging work environment

02-Dec-16

 

Applied
 • Psychology Background
 • Thai Nationality
 • International Environment and great experience

02-Dec-16

 

Applied
 • ประสานงาน คีย์ข้อมูล เรียนรู้งานจัดซื้อ
 • นักศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • เพศชาย / หญิง

02-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลควบคุมระบบ ของบริษัท supportแผนกต่างๆ
 • นักศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • เพศชาย / หญิง

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in B2B Marketing with MNC
 • Master Degree graduation is required
 • Strong command of English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Master Degree with 3-5 years of experience
 • Age 30-35 years and able to go abroad
 • Excellent English

02-Dec-16

 

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน IT, Development, System Integration
 • มีสถานะเป็นนิสิตนักศึกษา
 • นักศึกษาที่เรียนจบแล้วต้องการฝึกงานจริงๆ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.80 ขึ้นไป
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
 • ศึกษาอยู่ในสาขาที่เปิดรับสมัคร

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • นักศึกษาฝึกงานการตลาด การขาย และบริการ
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
 • บริษัทมีเบี้ยเลี้ยงและ Certificateให้หลังจากฝึกงาน

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน Academic English
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
 • มีทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Education;Completion of secondary school
 • Experience;Two years of military, police
 • TOEIC score of at least 600

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Good command in English
 • Graduate of Y2017 or Y2016

01-Dec-16

 

Applied
 • Possess at least Bachelors Degree in Engineering
 • No prior experience is required
 • Take on one assignment abroad

01-Dec-16

 

Applied
 • Support the Operations managers
 • A deep understanding and attention to details
 • Continual review of these processes

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 1 – 2 years experience in retail store management
 • Interested in Fashion and eager to learn

01-Dec-16

 

Applied
 • เรียนรู้และบริหารงานทางด้านการบริหารสาขา
 • ตำแหน่งผู้จัดการสาขา
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary for new grads (master's degree)
 • Be promoted to an executive level in 2 years!
 • 1-3 years of experience in sales of anything

01-Dec-16

 

Applied
 • Age not over 27 years old.
 • Newly Graduated. GPA 3.0 up.
 • Good Command in English.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสาร เก็บข้อมูล คีย์ข้อมูล
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม office ได้ดี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • A shortcut to a manager level in a global company
 • Experience in supply chain and logistics
 • Capability to learn and adapt new things

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 17 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานด้านไอที
 • นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในภาควิชาคอมพิวเตอร์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีหน้าที่ดูแลระบบต่างๆ
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ปริญญาตรี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical, Aerospace
 • Junior Management Trainee
 • Mechanical Product Management

01-Dec-16

 

Applied
 • 3-5 years experience in Mechanical , Product Eng.
 • Fluently command in English
 • Knowledge in R& D , automotive manufacturing

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 22
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in any relates fields.
 • Have an English certificate.
 • Thrive in Challenging and unfamillar assignments.

01-Dec-16

 

Applied
 • Thai National, age between 21-26 years
 • Bachelor or Master degree student
 • excellent knowledge of basic computer programs

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 22
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • A Master’s in MBA/ Marketing
 • Outstanding, fast learner and positive to challeng
 • 0-2 years of experience

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer
 • Good command of written and spoken English

30-Nov-16

 

Applied
 • Graduates with a Bachelors or Masters level
 • Maintained a grade point average 3.0 and above
 • Demonstrated a combination of strong leadership

30-Nov-16

 

Applied
 • Male Thai 22 – 35 years old
 • Degree in Science or Chemistry Engineering
 • 1 year experience in sales or related field

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • BBA, MBA, Computer Science, Engineering ,MIS
 • Process Management
 • New Graduate

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานขาย
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น
 • ชอบติดต่อประสานงาน

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female
 • Age not over 25 years old
 • Hard working and willing to learn

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • At least 3 years’ management experience
 • Can work in shift duty and willing to travelling

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • At least 3 years’ management experience
 • Can work in shift duty and willing to travelling

30-Nov-16

 

Applied
 • 1 year work experience related in Finance
 • Bachelor's Degree or Master Degree in MBA
 • Computer literacy in MS Office.

30-Nov-16

Base salary + high commission

Applied
 • have had an outstanding university career
 • demonstrate strong communication and interpersonal
 • business administration, economics or finance

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree Holder, Bachelor in Marketing
 • Good command of English
 • Fresh University Graduate

29-Nov-16

 

Applied
 • University studies in Engineering in the field
 • International experience gained during a semester
 • Engagement in extra-curricular activities at unive

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน
 • Internship
 • นักศึกษาจบใหม่

29-Nov-16

 

Applied
 • Business Analytical & Insights, Strong in English
 • 0-5 years working experience in operation process
 • Excellent communications and presentation skills

29-Nov-16

 

Applied
 • Graduate Position
 • Bachelor Degree or Higher
 • Salary + Commission+ Bonus

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.