• ประสานงาน คีย์ข้อมูล เรียนรู้งานจัดซื้อ
 • นักศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • เพศชาย / หญิง

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลควบคุมระบบ ของบริษัท supportแผนกต่างๆ
 • นักศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • เพศชาย / หญิง

1 hour ago

 

Applied
 • Commercial Management Trainee
 • ์Good in English skills - TOEIC score minimum at
 • CP Intertrade

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสารในระดับดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • ใช้ Micosoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดี

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Good command in English
 • Graduate of Y2017 or Y2016

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Female or male age between 22 - 30 years
 • Degree in any fields and new graduate is welcome
 • Computer knowledge of Microsoft offices

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 22
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer
 • Good command of written and spoken English

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree with GPA > 2.75
 • Willing to travel and work upcountry
 • Good English proficiency

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent English
 • Bachelor or Master in any field
 • 1- 2 years of working experience

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กำลังศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงินธนาคาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Express

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmacy is a must
 • New graduate is considered
 • Excellent in interpersonal and communication skill

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานขาย
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น
 • ชอบติดต่อประสานงาน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • รักการเรียนรู้ Digital Native Social Addict
 • สอบผ่าน Google AdWords : Advertising Fundamentals
 • Internship | ฝึกงาน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Studying Bachelor’s Degree in IT
 • Providing users with appropriate support and advic
 • Ensuring the smooth running of all IT systems

16-Jan-17

 

Applied
 • เรียนรู้และฝึกฝน การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค
 • เรียนรู้และฝึกฝน การสร้างกลยุทธ์ ที่ใช้ได้จริง
 • Internship | ฝึกงาน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing
 • New graduated
 • Management Trainee

16-Jan-17

 

Applied
 • Male of Female age 24- 27 years old
 • 0 – 2 years experiences
 • TOEIC 750

16-Jan-17

 

Applied
 • Master degree in any relates fields.
 • Have an English certificate.
 • Thrive in Challenging and unfamillar assignments.

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 24-30 years old
 • Up to 2 years of working experience
 • Fluent Mandarin and English Required

14-Jan-17

 

Applied
 • Studying in the 2nd or 3rd year of any field
 • Be responsible and Enthusiastic to learn
 • Good English skills and Good skills in MS Office

13-Jan-17

 

Applied
 • Degree Holder, Bachelor in Marketing
 • Good team player
 • Fresh University Graduate

13-Jan-17

 

Applied
 • Highly motivated and able to work independently
 • Good command of English
 • Thai Nationals only

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/Audit
 • 3 yeras experience in financial management support
 • Experience with Microsoft Office software

13-Jan-17

 

Applied
 • A Bachelor’s degree in Political Science
 • Analyze translations with a high degree
 • Must be able to work under pressure with timelines

13-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร เก็บข้อมูล คีย์ข้อมูล
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม office ได้ดี

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Willing to work hard for high achievement
 • Fluent in Thai and English
 • Can-do attitude

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Identify PR opportunities
 • Solicit interest from fashion bloggers globally
 • Fluent in Thai and English

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • development opportunities
 • Desktop Publishing
 • Experienced would be advantage

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • A Master’s in MBA/ Marketing
 • Outstanding, fast learner and positive to challeng
 • 0-2 years of experience

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • อายุระหว่าง 21-28 ปี
 • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

13-Jan-17

 

Applied
 • Female,Thai nationality, Age 25-38
 • Bachelor Degree in Human Resources
 • 2-5 years working experience

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Property Supply/Warehouse Operations
 • TOEIC score of at least 855
 • Must have ability to manage time

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in a computer-related discipline
 • Experience in SQL Server (queries)
 • Knowledge of wireless technology an asset

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • BBA, MBA, Computer Science, Engineering ,MIS
 • Process Management
 • New Graduate

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Salary: 25k basic plus great commission
 • Additional Benefit: Negotiable
 • Location: Bangkok, Thailand

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Market research and administrative tasks
 • Degree Chemistry, Polymer , Chemical Engineering
 • 1 years of experience in industrial sales

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • International experience during studies or work
 • Clear leadership potential
 • Master Degree or Ph.D with above average GPA

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Completion of college studies
 • Experience in telephone switchboard operations
 • TOEIC score of at least 600

12-Jan-17

 

Applied
 • Thai National, age between 21-26 years
 • Bachelor or Master degree student
 • excellent knowledge of basic computer programs

12-Jan-17

 

Applied
 • Master degree in any relates fields.
 • Have an English certificate.
 • Thrive in Challenging and unfamillar assignments.

12-Jan-17

 

Applied
 • Master degree in any relates fields.
 • Have an English certificate.
 • Thrive in Challenging and unfamillar assignments.

12-Jan-17

 

Applied
 • Master degree in any relates fields.
 • Have an English certificate.
 • Thrive in Challenging and unfamillar assignments.

12-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในสถานีบริการ
 • รับผิดชอบการขายของสถานีบริการ
 • ดูแลและตรวจสอบเงินสดที่ได้จากการขาย

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง /ชาย , อายุ 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

11-Jan-17

 

Applied
 • Mechanical, Aerospace
 • Junior Management Trainee
 • Mechanical Product Management

11-Jan-17

 

Applied
 • Master degrees in Business Administration (MBA)
 • 2 years of working in banking industry
 • Good personality and can do attitude

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 1 – 2 years experience in retail store management
 • Interested in Fashion and eager to learn

11-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.