• Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Asoke or Chaengwatthana

20-Apr-17

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกร
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3-7 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน

19-Apr-17

 

Applied
 • English, Coordinator, Marketing
 • Bachelor’s Degree
 • Good Command in English

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.