• วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุอยู่ระหว่าง 26 ปี ถึง 33 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Assisting Manager in management task
 • Evaluating and analyzing market trend
 • Maintain good relationship with clients

21-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 1 Year experiencein marketing and sales
 • Bachelor’s Degree
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • มีทักษะการใช้งาน Microsoft Office ได้
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • 3 years of experience in trade marketing
 • Aged 30 years or older
 • Planning trade marketing of MT and TT channels

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 4 years of relevant experience in trade marketing
 • Pleasant personality with good interpersonal skill

20-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 1 Year experience in marketing and sales
 • Bachelor’s Degree or Higher in BBA
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years exp in Export, Import, BOI
 • Experience in Autoparts Business is preferable
 • Good Command of English

17-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้าน Trade Marketing 5 ปี
 • จัดทำแผน สื่อโฆษณา ณ จุดขาย

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with FMCG industry
 • At least 7 years relevant sales
 • Excellent interpersonal and communication skills

16-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนการขาย และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ช่วยกำหนดทิศทางเป้าหมายการขายและการส่งเสริมการขาย

06-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.