• สามารถอ่านและเขียนกรณีทดสอบ (Test Case)ได้
 • มีทักษะด้านการตรวจรับและทดสอบระบบงานซอฟต์แวร์ที่ดี
 • อายุระหว่าง 22-26 ปี

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความเข้าใจ Bussiness Requirement
 • สามารถออกแบบ Test case test script ได้

1 hour ago

 

Applied
 • Software Test Management and Planning experience
 • Banking and finance background
 • Software Test Design and Software Test Execution

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • software testing,software tester,automated testers
 • software quality assurance,software engineers
 • QA,Selenium,test,Java,SQ,Test Engineer

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ในงาน 0 – 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's Degree or higher Information Technology
 • 2 - 7 years experience in Quality Assurance
 • Good interpersonal skills and work as team

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or certification in IT, computer science,
 • Have knowledge in software tester
 • Design and develop test cases

1 hour ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Age 22-35 years old
 • degree or higher in Computer Engineering
 • At least 0-3 years’ experience in testing skill

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Computer Engineering,Software Engi
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่
 • มีประสบการณ์ใช้งาน Quick Test, ใช้ command Unix

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Software Testing Methodologies
 • Knowledge of software development life cycle
 • Functional Test / Automation Test

11 hours ago

 

Applied
 • 1 year experience in Tester.สามารถ Build PGM
 • ทำเอกสาร ได้เช่น Test Case,Test Script
 • ใช้ Command SQL เช่น Select,Join

16 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Testing and evaluating software
 • Design and execute software test plans
 • Clear description of bugs and steps to reproduce

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ทดสอบโปรแกรม ERP
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การใช้งาน SQL เป็นอย่างดี

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years' experience building test automation
 • Experience with HP-QTP/UFT and Robot Framework
 • programming language - Python, VBScript, Java

29-Mar-17

 

Applied
 • Agile and Waterfall Project Methodology experience
 • Thai nationality - Good command in English.
 • Minimum 2-3 years’ experience in Testing.

29-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ tester, QA ด้าน Software Development
 • มีประสบการณ์ AS400 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำธุรกิจด้าน Finance หรือ Leasing

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Demonstrable skills in following Scripting
 • Positive, can-do and teamwork attitudes

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or certification in IT or related fields
 • Have knowledge in software development life cycle
 • Experience in Software testing

29-Mar-17

 

Applied
 • QA Tester, Test Engineer, Mobile Application
 • Design test plans, test cases and test reports
 • Minimum 2 years experience

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in software development.
 • Have knowledge in software test life cycle.
 • Understanding SAP is a plus.

28-Mar-17

 

Applied
 • ชอบงานที่ได้เข้าใจองค์รวมระบบและทดสอบระบบ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งเขียนและพูด
 • ความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมมิ่งและฐานข้อมูล

28-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female age 21-25 years
 • Knowledge of SQL, Oracle, MySQL
 • Knowledge of SDLC(Software Development Life Cycle)

28-Mar-17

 

Applied
 • Over 2 years’ experience.
 • Knowledge of software development
 • Good command of reading and writing in English

28-Mar-17

 

Applied
 • Automate Test
 • Non-functional Test
 • Review of software requirements

28-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality.
 • MIS, IT or related fields.
 • Experience in Software Field

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Software Testing, System Test, Integration Test
 • Develop test case/ test scripts. Execute test.
 • Knowledge in SDLC is advantage

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer science, Telecom eng
 • 2 years experience in software tester
 • Good command of English and program

27-Mar-17

 

Applied
 • Reviewing requirements documentation
 • Design, developing, and deliver high quality
 • (0-3) years experience in Test Environment

27-Mar-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Software tester
 • Tester
 • Software

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1-2 years in Software Tester
 • More than 5 years for senior software tester
 • Knowledge of test case,test scripts,test plan

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • opportunity to work with a merger company
 • opportunity to be part of a fast growing company
 • opportunity to brush up your skill and grow up

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • TDD,BDD,Automate
 • VB Script,Python, Go ,Java
 • Test Plan, Agile , Scrum

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Reviewing requirements documentation
 • Design, developing, and deliver high quality
 • 1 - 5 years experience in Test Environment

27-Mar-17

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Software Tester
 • Test case, Test Script, Test Plan, Defect log
 • 0.5 year onwards working experience

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Automate tester, Tester
 • Automation experience using Selenium
 • Strong interest in understanding business processe

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Testing process, Testing Data
 • Banking Solutions
 • Agile & DevOps Automated Tools

27-Mar-17

 

Applied
 • 0-5 years' in software testing or development
 • Knowledge of PL/SQL, Oracle or MsSQL DB, Unix
 • Bachelor’s degree in Computer Science

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Automation Testing, Functional Test, Manual Test,
 • Application Tester, Software Tester
 • Regression, QA, SDLC, Java, automation framework

26-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Computer Science
 • 3 year of experience in software
 • Knowledge of software development

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • testing , programming, architecture
 • Java, .net , C , DBA, Web
 • ERP, CRM, BANK,

24-Mar-17

 

Applied
 • 3+ years experience
 • Knowledge in test tool
 • Good English communication

24-Mar-17

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถเขียนscript sqlเพื่อquery dataจากDatabase
 • สามารถใช้งาน Excel ได้ดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสื่อสัตย์น่าเชื่อถือ

24-Mar-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิป.ตรี / โท สาขา Computer Science, Computer, IT
 • มีความรู้เรื่อง SQL,Store Procedure, Query, PL/SQL
 • ประสบการณ์ด้านการ Test อย่างน้อย 1 ปี

24-Mar-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience testing software
 • New graduated are welcome
 • Able to work in flexible hours

24-Mar-17

 

Applied
 • Selenium, Cucumber, Robot
 • Agile/ Scrum Development Practise
 • Bachelor's Degree in IT or other related field

24-Mar-17

 

Applied
 • Strong interested in programming .Net/Java/ABAP
 • Strong interested in software quality and testing.
 • Good communication skill both in Thai and English.

24-Mar-17

 

Applied
 • Develop test case/ test scripts
 • Execute test.
 • Provide test result document.

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.