• ปริญญาตรี สาขา Computer Engineering,Software Engi
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่
 • มีประสบการณ์ใช้งาน Quick Test, ใช้ command Unix

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, aged 28 – 35 years old
 • Degree in Electronics, Electrical Engineering
 • Relevant work experience in sales of complex

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบ ปวส. ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม, อิเลคโทรนิคส์
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

23-May-17

 

Applied
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Thai national only, age 25-35 years old
 • 1 year of working experience on test automation

09-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.