• ดูแลงานระบบ IT
 • งานซ่อมและระบบเน็ตเวิร์คต่างๆของลูกค้าและบริษัท
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's degree of computer science or IT relate
 • 2+ years as a IT technical for Desktop, Infrastruc
 • Experience of fixing IT infrastructure

1 hour ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Knowledge of PHP and HTML required
 • Preliminary knowledge of building APIs preferred
 • Experience in a IT and marketing environment is pr

2 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software
 • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
 • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 hours ago

 

Applied
 • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • สามารถติดตั้งหรือลงโปรแกรมต่าง ๆ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย , หญิง 25 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • SQK and /or ORACLE knowledge
 • Phone availability at weekends

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1 years of experience in IT support
 • Good skills with PCs, LAN/WAN networks
 • exp in Internet access, Firewall&Windows Server

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน database SQL,Software hardware
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ network IP ADDRESS

23-Jul-17

 

Applied
 • Gather sourcing requirements from the BU
 • Meetings with vendors/suppliers for gap analysis
 • Ensure compliance with vendor/business partner

22-Jul-17

 

Applied
 • Provide legal advice to other officers of the Bank
 • Negotiate and discuss with external vendors
 • Review vendor’s form of technology or IT contract

22-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in an IT security, IT auditor
 • Track and report KPIs of partners

22-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจสอบการเปิดปิดของเครื่อง Self Service
 • ประสบการณ์ 1 ปี ทางด้าน IT Help Desk / IT Support
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแจ้งผู้ดูแล

22-Jul-17

 

Applied
 • Multimedia
 • Graphic Design
 • Learning Technology

21-Jul-17

 

Applied
 • Male/female, age not over 35 years old.
 • Bachelor’s / Master’s Degree in Computer Science
 • Good command of both spoken and written English.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male only
 • Aged between 23 - 35 years old
 • At least 2 years of experience in IT, networking

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้าน IT Support อย่างน้อย 4 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิมเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น

21-Jul-17

 

Applied
 • Implement purchasing process IT& Vender Management
 • At least 2-5 years in IT Bidding / IT Acquisition
 • Control of purchasing budgets

21-Jul-17

 

Applied
 • Implement purchasing process IT& Vender Management
 • At least 2-5 years in IT Bidding / IT Acquisition
 • Control of purchasing budgets

21-Jul-17

 

Applied
 • Implement purchasing process IT& Vender Management
 • At least 2-5 years in IT Bidding / IT Acquisition
 • Control of purchasing budgets

21-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลและจัดการงานเอกสาร
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการให้บริการ

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • มีความรู้ความสามารถทั้ง Hardware, Software
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • qlikview, Business Intelligence, BI, SQL, English
 • SAP, Analytics, MySQL, Oracle, Pivot, ERP, Excel
 • Computer Science, IT, Big Data, PowerPoint, Word

21-Jul-17

 

Applied
 • Male / female, pleasant personality
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • An interest in either IT Infrastructure

21-Jul-17

THB20k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Exp in selling any products/ leasing business
 • Bachelor/ Master in any field
 • Good Command in English/ own car with license

21-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือนตามโครงสร้างและประสบการณ์
 • ทำงาน 5 วัน จันทร์ - ศุกร์
 • สวัสดิการดี มั่นคง

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการทำระบบเครือข่าย
 • บริหารระบบ network infrastructure
 • ดูและพัฒนา web site องค์กร

21-Jul-17

 

Applied
 • IT project management officer
 • Join highly successful global company
 • High Salary + Great Benefits

20-Jul-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Salary: 15,000-25,000 + Incentive + Bonus ประจำปี
 • รับทั้งเด็กจบใหม่ หรือผู้มีประสบการณ์แล้ว
 • มีความชื่นชอบและใจรักเทคโนโลยี

20-Jul-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • วางระบบ LAN ภายในบริษัท
 • แก้ปัญหาการขัดข้องในการใช้ คอมพิวเตอร์ต่างๆ
 • ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ IT

20-Jul-17

 

Applied
 • Computer Science, Computer Engineering
 • IT hardware and software management
 • Database mnagement and computer programming

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Control / Application Control / ตรวจสอบสารสนเทศ
 • General Computer Control,Business Computer Control
 • IT Control Objectives / IT Audit Program

19-Jul-17

 

Applied
 • Manage and maintain hotel application softwares
 • Conducting skill development users training
 • Backup of all database, security and maintenance

19-Jul-17

 

Applied
 • General IT Support
 • To develop Technical support document
 • To suggest improvements to the IT infrastructure

19-Jul-17

 

Applied
 • Provide daily IT and network supports
 • 1 year experience in providing IT and network
 • Service minded and dedicated team player

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • School job, Educational job
 • development opportunities,
 • International school, Centre of Bangkok

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • At least 5 years experiences
 • Windows server knowledge

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • IT
 • เงินเดือน -70,000 บาทขึ้นไป
 • ประเทศญี่ปุ่น

19-Jul-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Web Application
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

18-Jul-17

 

Applied
 • Male/ female, aged 23-35 years old
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • At least 1 year of experience in IT related field

18-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลและพัฒนาระบบ Krungsri Learning
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Information Technology
 • 2 - 5 years of experience in an IT security
 • Proven analytical and problem-solving

18-Jul-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ทางด้าน Database สามารถเขียน Code
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้าน Website ที่ใช้งานแบบ CMS

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Configuration on SAP in PP/MM Module
 • Bachelor degree in Computer science,
 • Experience in Oracle and SQL Server will be a plus

18-Jul-17

 

Applied
 • ออกแบบ, ปรับปรุงเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสาร
 • ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านทางสื่อ Social Network
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

18-Jul-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงาน IT Support
 • มีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและ Database

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to explore on IT/Innovation Fields
 • Be a professional IT Recruiter with KBTG
 • Recruiting Experience in IT Field is preferable

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.