• พัฒนา และติดตั้งแอปพลิเคชัน
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบระบบฝังตัว
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age not over 35 years old
 • Bachelor’s degree in related IT
 • Experience in Sales will be preferred

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • WebSphere Application Server, Struts, Spring, EJB3
 • Insurance industry

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 30 – 38 years old.
 • Bachelor’s degree in Chemical or Mechanical
 • Strong business acumen and sales capabilities.

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายสินค้า IT ให้กับ Dealer
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในงาน Project ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ขายสินค้า IT และงาน Project

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษาไม่ระบุ

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 24-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ขายสินค้า IT และงาน Project

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 32
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 24-32 ปี
 • มีทักษะในการนำเสนอและการเจรจาต่อรอง
 • รักในงานบริการ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดี

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 32
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายสินค้า IT ให้กับ Dealer
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในงาน Project ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ขายสินค้า IT และงาน Project

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษาไม่ระบุ

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายสินค้า IT ให้กับ Dealer
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในงาน Project ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ขายสินค้า IT และงาน Project

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษาไม่ระบุ

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality ONLY, Male or Female , Age 38-41
 • 10 years of experience in the technology field
 • Experience in System Development

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male - Female , age 38-42 years
 • Degree in Computer Science, IT
 • Good command in English

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 8-10 year of experience in Application Development
 • Hand-on experience in integration development
 • Leading the IT Application Development team

24-Jul-17

 

Applied
 • sense to cope Human resource issues for clients
 • HRIS background, agile program, project management
 • budget control, scrum, presentation, communication

24-Jul-17

THB90k - 160k /month

Applied
 • Male/Female, age 30-49 years old
 • Bachelor Degree in Computer Sci, Computer Eng, IT
 • IT Business Analyst

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Computer Science/Engineering/ MBA
 • 3-5 years in Computer Systems related
 • 3-5 years of sales & marketing experience

24-Jul-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent Career Development Program
 • Great Compensation Packages and Benefits
 • Regional Exposure

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.