• รับผิดชอบยอดขาย และดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบัน-ลูกใหม่
 • มุ่งหาโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

8 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Male or female, aged between 35 - 45 years old
 • Identifying, assessing, approaching

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong Software Development & Web Technologies
 • Exp as Project Management in the IT industry
 • Excellent command of English

08-Dec-16

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Do you have deep knowledge in C#, C++ or Java?
 • Role open to both local & international candidates
 • Visa and relocation package available

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Knowledge of C/C++, VB, .NET or Java
 • Able to work in shift or overtime

07-Dec-16

 

Applied
 • Fluent in one of the following programming languag
 • iOS or Android or Windows Mobile Application
 • HTML5, CSS, JavaScript, AJAX, PHP, C#, Objective C

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Experienced in Application Programming
 • Have knowledge in PI / SQL, Oracle DB

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • dealing and maintain customer satisfactions
 • sell the company products, solutions and services
 • Ensure new concepts, sales strategy, channel-part

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in computer Engineer
 • 5 years of experience as a research & Development
 • Experience in automobile-related business

05-Dec-16

 

Applied
 • Great Attention to Detail, Pride & Precision
 • Electrical & Mechanical Skills, IT, Engineering
 • Strong English & Communication Skills

10-Nov-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.