• ปริญญาตรี / โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน Project Management
 • มีความรู้ด้าน Database SQL, PHP, Dotnet ฯลฯ

23-Jun-17

 

Applied
 • Assistant HR Manager, HRD, HROD, HRM
 • IT/E-commerce/Online/Retail/Modern Trade
 • Leadership with good english speaking

23-Jun-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • 10 year of experience
 • software development
 • Application

23-Jun-17

 

Applied
 • degree or higher in Computer Science
 • 3 years experiences in Accounting Application
 • Having object-oriented perspective and can develop

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor of Science or Master of Science
 • IT service management, System / Database
 • Window Server / Linux / UNIX / Mobile Device

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • Finance/Accounting full scope / management report
 • IT/Telecommunication industry preferred
 • CPA, CPD, ACCA certificate preferred

21-Jun-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • To work in big Japanese manufacturing company
 • Opportunity to work as a key parson
 • Opportunity to learn of Japanese manufacturing

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Window Sever, Active Directory, TCP/IP, SAN/NAS
 • VMware Server/ VSphere, network system, Telephony
 • MCP, MCSE, MCSA certificates

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Intelligence
 • ETL, Data Warehouse, Report
 • SAP Business Object, T-SQL, SQL, Sybase IQ

20-Jun-17

 

Applied
 • Supply Chain Management
 • Warehouse Management System software
 • Retail Business

20-Jun-17

 

Applied
 • Fluent English
 • Has experience in auditing IT projects
 • Financial audit background is welcomed

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • IT สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี .NET, C#, ASP.NET, PHP
 • Computer Science, Computer Engineering Web Service
 • hardware software support SQL Database and SQL com

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Information system
 • programming
 • data base management

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.