• ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
  • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
  • สนับสนุนและถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสินค้า

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ความรู้และทักษะทางด้านผลิตภาพ คุณภาพ
  • ความรู้และทักษะทางด้าน HRD/OD อย่างน้อย 3 ปี
  • ความสามารถในการถ่ายทอดงานด้านวิชาการ ทั้งการเขียน

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.