• ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
 • ผ่านงาน Food Ingredients/ RD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความก้าวหน้าในอาชีพ
 • มีความมั่นคง
 • สวัสดิการครับครัน หอพัก รถรับส่ง อาหารฟรี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • นักวิชาการการศึกษา ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
 • ดูแลงานบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนานาชาติ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษดี

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชายอายุ22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สนใจงานด้านวิชาการและพัฒนาการศึกษา

21-Jun-17

 

Applied
 • มีความก้าวหน้าในอาชีพ
 • มีความมั่นคง
 • สวัสดิการครับครัน หอพัก รถรับส่ง อาหารฟรี

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

20-Jun-17

 

Applied
 • หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย
 • ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
 • หากเป็นเพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหาร

19-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี, ชีววิทยา
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำหลักสูตร สื่อการสอน และข้อสอบระดับมัธยมศึกษา
 • แนะนำเนื้อหา เทคนิคการสอน และ วิเคราะห์ข้อสอบ
 • มีประสบการณ์สอน 2 ปีขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษา

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.