• ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
 • ถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสินค้าได้ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible to feed formulation creating
 • At least 1 yr exp in feed formulations
 • Able to communicate in English (TOEIC 550)

21-Apr-17

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • คิดค้นเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • ใช้ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการศึกษา

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้และทักษะทางด้านผลิตภาพ คุณภาพ
 • ความรู้และทักษะทางด้าน HRD/OD อย่างน้อย 3 ปี
 • ความสามารถในการถ่ายทอดงานด้านวิชาการ ทั้งการเขียน

19-Apr-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เพศชาย – หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

19-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Quality Development Officers
 • Quality Assurance Officers
 • นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาตร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

12-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.