• เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา พืชไร่ เกษตรศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการปลูกถั่วลิสง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

02-Dec-16

 

Applied
 • พัฒนาหลักสูตรวิชาสังคมหรือ ภาษาไทย ระดับมัธยม
 • สถานที่ทำงาน BTS ราชเทวี
 • จบทางด้านสังคมศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ศิลปศาสตร์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
 • จัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณ

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Agricultural Science
 • Computer skills, including Word, Excel
 • Ability to analyze data

29-Nov-16

 

Applied
 • รับผิดชอบทางด้านการตรวจสอบเชื้อโรคต่างๆ
 • จัดเตรียมและรวบรวมผลการตรวจสอบแบคทีเรีย
 • ดูแลการฆ่าเชื้อในระบบฟาร์มและตรวจสอบการเจริญเติบโต

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษาค้นคว้ามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจประเมินตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

22-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.