• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ดุแลระบบไฟฟ้า, ระบบ PLC

1 hour ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • age not over 35 years
 • Bachelor ‘s degree / Tecnical in Electrical .
 • Experience in Repair & Maintenance .

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชายอายุ 25ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย (เท่านั้น) จบการศึกษา ปวส. ช่างรังวัด
 • มีใบอนุญาตช่างรังวัดเอกชน
 • อายุตั้งแต่ 18- 40 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน45 ปี
 • วุฒิ ม.3 -ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบงานติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติบ้าน

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ปักเสา
 • มีประสบการเซอร์วิส บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

11 hours ago

 

Applied
 • สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ตามจังหวัดต่างๆ
 • สำรวจรังวัด ค่าพิกัด ค่าระดับต่างๆ วางหมุด
 • มีประการณ์5 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบสาธารณูปโภคประจำอาคาร
 • ดูแลงานซ่อมประจำอาคาร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน "ช่างซ่อมบำรุง"

11 hours ago

 

Applied
 • Certificate in Mechanical / Electrical/ Automotive
 • 1-2 years of experience in repair and maintenance
 • Proficient in MS Office will be an advantage

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า
 • เขียนโปรแกรม Auto Cad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

11 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

11 hours ago

 

Applied
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบ ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง
 • ดูแลรับผิดชอบ เครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมใช้งาน
 • สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

11 hours ago

 

Applied
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบ ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องแ
 • ดูแลรับผิดชอบ เครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมใช้งาน
 • สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบ ที่ได้รับมอบหมาย

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้พร้อมใช้

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบ ที่ได้รับมอบหมาย

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบ ที่ได้รับมอบหมาย

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบ ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง
 • ดูแลรับผิดชอบ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้พร้อม

11 hours ago

 

Applied

Lab Technician

BASF - Asia Pacific

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Equipment & Facility in Polyurethane Lab
 • Support Technical Service Lab activities
 • Housekeeping for Polyurethane Lab

11 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป จบการศึกษาด้านโยธา
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

11 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรักษา และซ่อมรถยนต์
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ซ่อมรถยนต์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • สามารถซ่อม ติดตั้ง ล้าง บำรุงรักษา
 • สามารถทำงานในสภาวะงานที่กดดัน กับเวลา
 • สามารถพูดคุยชี้แจง กับลูกค้าได้

11 hours ago

 

Applied
 • Piping Drafting Technician (Oil/Gas)
 • AUTOCAD, AUTOPLANT, VISIO
 • Familiar with 3D model (graphic design)

11 hours ago

 

Applied
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ดูแล ซ่อมแซม ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงอัดบรรจุ

11 hours ago

 

Applied
 • ปวช-ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์งานไฟฟ้าโรงงาน ตู้ควบคุม 1 ปีขึ้นไป
 • ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและรับผิดชอบงานเชื่อมต่างๆ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง1-2 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • Design and inspect the electrical power system
 • Ensure fire protection and detection systems
 • Responsible for all machineries in the Production

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามามรถอ่านแบบได้

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถแต่งงาน, แต่งประกอบตัวเรือน , ขึ้นมือ
 • กระตือรือร้น ขยัน , มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์

11 hours ago

 

Applied
 • ขัดตัวเรือนตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานได้อย่างละเอียด และรอบคอบ
 • สามารถขัดงาน แพลตินัม ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส สาขาไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และอดทน ต่อหน้าที่ได้ดี

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญในงานประปา
 • ประสบการณ์ด้านงานช่างมาอย่างน้อย 1 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญในงานเชื่อมเหล็ก
 • ประสบการณ์ด้านงานช่างมาอย่างน้อย 1 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • Diploma Certificate in engineering drafting
 • 2-3 years’ experience to support piping design
 • Familiar with both manual drafting machine

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in microbiology, biotechnology,
 • Experience in molecular biology laboratory
 • Preparation of nucleic acids from clinical

11 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years direct safety experience in O&G
 • A university degree, preferably in business
 • Safety Engineer , Procifient in English

11 hours ago

 

Applied
 • Diploma Technical Degree in Mechanical
 • Experience with a focus on hands on maintenance
 • Fluent in spare part review

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electronic and electrical engineering
 • Perform daily maintenance, scheduled
 • Running of diagnostics & Fault finding

11 hours ago

 

Applied
 • ดูแลแก้ไขปัญหา,ซ่อมรถยนต์วอลโว่
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • ซ่อม บำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง งาน GR
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ช่างกล
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมหนัก งานยกเครื่องยนต์

11 hours ago

 

Applied
 • Male
 • Age 23-30 years old.
 • Bachelor's degree in Mechanical, Production

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ และระบบลิฟท์ ของโรงแรม
 • ปวส. สาขาการไฟ้า อิเลกทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี, สาขาเครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายงานเครื่องอัลตร้าซาวด์
 • มีความอดทน มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Control for in process, raw material & lab
 • Ensure lab equipment are in good condition
 • Ensure QC are conduct correctly and efficiently

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.