• ดูแล-ซ่อมบำรุงอพาทเม้นท์ จ.ชลบุรี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านช่างก่อสร้าง (ไฟฟ้า/ประปา/กระเบื้อง/

3 hours ago

 

Applied
 • ช่างฉีด หน้าที่set up, adjust condition
 • วุฒิการศึกษาปวช ขึ้นไป
 • 3 ปี ด้านติดตั้งและปรับ condition

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23-35 ปี
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สาขาเครื่องกลไฟฟ้า /ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความกระตือรือร้น

3 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปวส ไฟฟ้า หรือ เครื่องมือวัด
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง 2-3 ปี
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง การทวนสอบ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช ขึ้นไป สาขาเครื่องยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปวช. - ปวส.
 • เพศชาย, หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ

23-Oct-16

 

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male Age 25 - 45 Years
 • Diploma to Bachelor Degree Holder
 • 5 years’ hands-on technical experience

22-Oct-16

 

Applied
 • Male Age 25 - 45 Years
 • Diploma to Bachelor Degree Holder
 • 5 years’ hands-on technical experience

22-Oct-16

 

Applied
 • ดูแล, ซ่อมแซม,ซ่อมบำรุงเครื่องจักร/เครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ขับรถยนต์ได้ / พร้อมมีใบขับขี่

22-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineer or related field
 • Vocational high school diploma + 2 years
 • Knowledge Technically skilled

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง, ไม่กลัวความสูง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

21-Oct-16

 

Applied
 • Handling maintenance to machine in textile
 • Performing required quality measurements
 • Able to work cooperate with textile team

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ประปา
 • มีความอดทนต่องานที่หนัก

21-Oct-16

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย/หญิง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานในสถานการณ์กดดันได้

21-Oct-16

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย/หญิง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานในสถานการณ์กดดันได้

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช. สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง 2 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 10 years of work experienced
 • Very good English communication skill
 • Thai National only

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปวช. - ปวส.
 • ไม่จำกัดอายุ
 • เพศชาย, หญิง

21-Oct-16

 

Applied
 • ทำการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ภายในโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องจักรและไฟฟ้า

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-38 ปี
 • สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน30 ปี
 • ปวช.,ปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่าง

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์

20-Oct-16

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงงานเครื่องกล เครื่องจักร CNC ,Press
 • เพศชาย ไทย อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล

20-Oct-16

 

Applied
 • อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบ

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 22-30 ปี
 • วุฒิ ปวส.สาขาช่างยนต์ ช่างอุตสาหกรรม
 • ไม่แพ้ฝุ่น ขึ้นที่สูงได้

20-Oct-16

 

Applied
 • การศึกษา : ปวช.-ปวส.
 • งานช่างไฟฟ้า ช่างแอร์
 • มีความชำนาญทางด้านงานไฟฟ้า งานแอร์

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 22-30 ปี
 • วุฒิ ปวส.สาขาช่างยนต์ ช่างอุตสาหกรรม
 • ไม่แพ้ฝุ่น ขึ้นที่สูงได้

20-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร
 • จัดทำแผนซ่อมบำรุงและรายงานการซ่อมบำรุง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร
 • จัดทำแผนซ่อมบำรุงและรายงานการซ่อมบำรุง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • บำรุงรักษางานไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบด้านการไฟฟ้า ปวช.ขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆที่ชำรุดเสียหาย
 • สามารถติดต่อประสานงานกับช่างชำนาญการจากภายนอกได้
 • ดูแลสิ่งแวดล้อมทั่วไปบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ปวช. ขึ้นไปทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
 • มีความรู้ Preventive & Predictive Maintenance

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

 

Applied
 • งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 • เพศชาย พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • การศึกษาระดับปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male 25 - 35 year.
 • Electrical , Mechanical , Instrument tech.
 • 3-5 years and working experience in industry.

19-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณการซ่อมบำรุง
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.ไฟฟ้า , ปริญญาตรีไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ดูแลบำรุงรักษาเครน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

19-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ดูเเลระบบไฟฟ้า ประปา

19-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ดูเเลระบบไฟฟ้า ประปา

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.