• เพศชาย หรือหญิง อายุ 30ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี

23-Feb-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ด้าน controller, Online
  • Online Analyzer, monitoring instrument.
  • Lead product with Sale Team.

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.