• ให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ใช้ระบบบัญชี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Take responsibility for internal IT support
 • Perform daily maintenance and operation
 • English Skills (Communications)

02-Dec-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, age between 25-45 years old.
 • ฺฺBachelor degree or high in Computer sciences
 • Computer Good.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน Database SQL, PHP, Dotnet

02-Dec-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Design, install and configure internal & customer
 • Proactively manage and maintain server, network
 • Administer and support core Microsoft, Cisco

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • network engineer
 • system administrotor
 • LANs, WANs, wireless networks, proxy servers

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Provide 1st level support on IT-related matters
 • Maintain and update IT infrastructure for office
 • Administer users and systems

01-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์โดยตรงในการใช้ระบบ Auto Dialer
 • ความรู้ด้านสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการหนี้ (collections)

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจบัตรเครดิต 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • degree in Business Computer or related field
 • 10 years of work experience in general IT support
 • Hands on experience in application support

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Coordinatation
 • Support sales activity
 • Multiskills

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Able to help people in trouble
 • Opportunity to make use of your system support
 • Opportunity to work in good location (Asok area)

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in IT
 • TOIEC score: 400 up (can take a test after entry)
 • Basic knowledge on hardware,applications,database

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.