• ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
  • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Technical support for Security system
  • Application training and solving technical issue
  • Supporting sales for solution design

05-Dec-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.