• ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
 • กระตุ้นยอดและวางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์
 • รับผิดชอบการวางแผนการตลาดและและยอดขายสินค้า

22 hours ago

 

Applied
 • Engineer Security
 • IT Security
 • Security System

25-Jun-17

 

Applied
 • IT Security, IT Compliance, IT Auditor
 • 3 - 7 years of IT Auditor
 • Can go to upcountry

23-Jun-17

 

Applied
 • Background Nextwork Engineer, System Engineer
 • Good Service mind, outgoing personality
 • Project Management Skill

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Experience involving IT solutions and building
 • Manage all security system products

22-Jun-17

 

Applied
 • Run the sales target in Thailand
 • Maintain key account
 • Develop new business strategy

21-Jun-17

 

Applied
 • Minimum 3 of years of work experience
 • Control the project to meet the design
 • Good command of spoken & written English

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.