• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานระบบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาต (ใบ ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • Work on exiting projects for enterprise & startups
 • Fun working environment
 • Project Manager and System Analyst 30,000-50,000

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • Experience in POS system in retail is preferred
 • Able to communicate in English & good PM skills

12-Jan-17

 

Applied
 • 8 years’ experience in Warehouse Management System
 • Excellent project management skills
 • Knowledge of "Manhattan" is an advantage

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 8 years’ experience in Application Development
 • Excellent project management skills
 • Knowledge of ERP Finance system and HR system

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.