• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานระบบ 5 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาต (ใบ ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

 

Applied
  • Healthcare industry
  • Philips Electronics
  • Hospital project

28-Mar-17

 

Applied
  • Experience at least 5 years in IT Business field
  • Understand software architecture and programming
  • Strong time management skills

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.