• เพศชาย-หญิง
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ / สถิติ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ถึง ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

15 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • UNIX, PHP and Javascript needed
 • 5 years of minimum experience in related fileds
 • Workplace is Chanthaburi

15 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

15 hours ago

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sharepoint
 • .Net,C#.Net,VB.Net
 • system Analyst,Programmer

15 hours ago

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

15 hours ago

 

Applied
 • .NET framework with C#, VB, ASP.NET programming
 • Oracle, MSSQL or MySQL database using SQL command.
 • Image Processing Software

24-Feb-17

 

Applied
 • BA in Computer Science or related field
 • 2- 3 year experience in Dynamic AX programming
 • Able to code and compile X++ programming

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1 years experience
 • Strong with Programming, System Analyst, Recruit
 • Good interpersonal skills

23-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to work in company providing of adva
 • Have track record of consulting and system develop
 • Environment to deal with major companies

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • At least 3 years experience in Programmer/software
 • Applicants must have strong VB.Net C#.NET and ASP.

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

22-Feb-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วางระบบ Network ในโรงงานและบริษัท
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ ,คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1-3 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • SQL, SQL Server Reporting Service (SSRS)
 • Dynamic AX Programming
 • Microsoft Dynamic AX ERP

21-Feb-17

 

Applied
 • สามารถเขียนโปรแกรม RPG บน AS400 ได้
 • ถ้าเคยมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดเพศ และ อายุ

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.