• ปริญญาตรี หรือ โท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ด้าน IT , Database
  • มีความรู้และทักษะในการใช้ Advance Excel

23-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.