• ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years in supporting Windows environment
 • knowledge in Linux and Unix and Virtualization
 • Excellent documentation skills

09-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน System Engineer
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • สะดวกทำงาน ตามระยะเวลาสัญญาจ้าง

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3-10 Years experience
 • Good Knowledge of switch, IP Routing, MPLS
 • Good knowledge in Operating System

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer engineering, Computer Science.
 • Understanding Network and Basic TCP/IP (OSI Model)
 • Initiative an innovative in IT system.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Test design, Implementation, and execution
 • 0 - 10 years exp. in software QA and testing
 • Basic microcontroller knowledge

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Provide customers with technical direction
 • Timely completion of standard service reports
 • Drive customer satisfaction through commitment

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Provide 1st level support on IT-related matters
 • Maintain and update IT infrastructure for office
 • Administer users and systems

08-Dec-16

 

Applied
 • Window Server, Linux Server, VMWare
 • Microsoft, System Engineer, Infrastructure
 • Virtualization, Hyper-V

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of telecommunication

06-Dec-16

 

Applied
 • Electronics, Telecommunication,Backbone
 • Transmission Network, Public Address System,
 • Master Clock System, Access Control System, CCTV

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในงาน Enterprise Virus Protection
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male age 24-30 years old
 • Bachelor's degree or higher in Computer Engineer
 • Experience 3 years in System Engineer

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้การติดตั้งและแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์
 • มีประสบการณ์ในการดูแลระบบ Server

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage installation of electrical control
 • Provide maintenance and technical support
 • Electrical engineering degree required

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Technical support for Security system
 • Application training and solving technical issue
 • Supporting sales for solution design

05-Dec-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in implement Network and Infrastructure
 • Experience in managing SLA and ITIL standard
 • Manage projects and train junior engineers

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Oracle DBA.
 • Experience with Oracle Application.
 • Knowledge in business process is advantage.

05-Dec-16

 

Applied
 • System Engineer
 • Experience in Server and storage implementation
 • Experience Virtualized implementation

04-Dec-16

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Electronic System in infrastructure construction
 • Experience working in the Rail construction
 • Electrical, Electronic, Telecommunication Engineer

03-Dec-16

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.