• เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางสายงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม Java

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Java Programmer, Java Developer,Software Engineer
 • Java System Analyst,Web Developer,Websphere,IT
 • Software development,Application Consultant

28-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT
 • 3-5 Years’ experience in system design
 • Strong knowledge in MS Dynamic AX (ERP Software)

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years experience
 • Strong with Programming, System Analyst
 • Good interpersonal skills

26-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาทางด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนในการทำงาน
 • สามารถประสานงานและร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of Computer Science
 • 3 years’ experience in system development
 • Well understanding on Object Oriented Programming

24-May-17

 

Applied
 • 1+ year experience in iOS or Android app dev
 • Team work and good attitude
 • Open minded with strong communication skills

24-May-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารธุรกิจ MIS ,เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • สามารถอ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น MS SQL Server, ASP.NET
 • TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550 คะแนนขึ้นไป

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Programmer with 3 year experience
 • Good command in English
 • Python is a key evaluate

23-May-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineer
 • Has strong logic and responsibility
 • Fast learning and can work as a team

23-May-17

 

Applied
 • Strong knowledge of .NET web framework
 • Familiarity with Microsoft SQL Server
 • At least 2-4 years experience

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลอย่างต่ำ3ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวะคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม ขั้นต่ำ 2 ปี

23-May-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมภาษา C# หรือภาษาอื่นที่ใกล้เคียง
 • ปริญญาตรี ทางวิศวกรคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศ
 • ดูแล Support Program ให้หน่วยงานต่างๆ

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการลินุกซ์

23-May-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience in Software Development
 • Knowledge of C, C++, ASP Net and My SQL.
 • Familiar with SQL Command.

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.