• พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วย Java
 • แก้ไขปัญหาให้ User กรณีที่ระบบงานปัจจุบัน
 • ดูแลและควบคุมโปรเจค ให้สาเร็จลุล่วง ตามเวลา

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Chemistry or Pharmacy.
 • 5 years of experience in QA.
 • Experience quality auditing.

2 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience in System Analyst
 • Knowledge of Data Warehousing Design/ETL/BI tools
 • Strong SQL and PL/SQL skill

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in assembly of equipment
 • Good communication in Japanese, especially spoken
 • Male or female, aged 30-40 years old

24-Oct-16

 

Applied
 • Male, age 35 years old up
 • 5-7 years’ experience from construction company
 • Knowledge in AUTOCAD, Have own car

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s / Master’s in Computer Science
 • 5 – 10 years experience in software
 • Able to plan a project schedule

21-Oct-16

 

Applied
 • degree or higher in Computer Science
 • 3 years experiences in Accounting Application
 • Having object-oriented perspective and can develop

21-Oct-16

 

Applied
 • Manage team of developers to deliver products
 • Great technical skills, e.g: coding, SQL database
 • Experience in project management

14-Oct-16

 

Applied
 • 2-5 yrs exp. in HVAC System design, VRV system
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Cooling load design, calculation product

11-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.