• พัฒนาโปรแกรมระบบงาน ERP
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • สามารถเขียน SQL เป็นอย่างดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • JAVA technology
 • System Development
 • Background in J2EE, JSP, Servlet, Ajax, Spring

10 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Computer Engineering
 • Establish and good knowledge in MS Windows Server
 • AIX, Unix, Middelware, VMWare, Weblogic, Websphere

29-May-17

 

Applied
 • Metallurgical, Industrial, Ceramic Engineering
 • 2-3 years experiences for Refractory Engineer
 • Be able to work in Steel Manufacturing Area

26-May-17

 

Applied
 • Participates in the engineers for design reviews
 • Participates in the requirement analysis
 • Knowledge and experiences in smartcard technology

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 yrs exp. in HVAC System design, VRV system
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Cooling load design, calculation product

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing & procurement of Fridge & Chiller system
 • Min 5 years direct exp. in procurement/ soucing
 • Bachelor Degree in ME/ EE

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • Experience in PL/SQL on Oracle or Microsoft SQL
 • Having object-oriented programming (OOP) skills

25-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.