• เซอร์เวย์ ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างถนน ลานจอดรถ
 • ปริญญาตรี จบด้านโยธา/สำรวจ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • Engineer
 • Age 27-35 years
 • Experience (Inservice) Min 3 Yers

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversee the quality of service
 • 15-20 years of experience in cost consultancy
 • Recognized QS Certification is preferred

11 hours ago

 

Applied
 • Minimum 10 years of experience in on-site
 • Spoken and written English to a reasonable level.
 • on-site inspection of construction works

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป / Internal Audit
 • ประสบการณ์สายงานธนาคาร
 • ทักษะทางด้านภาษา / การนำเสนอ Presentation

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปสาขาช่างสำรวจ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Civil, Architecture, Mechanical.
 • Experience in commercial building is advantage
 • Candidates at entry level will be considered.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Helicopter Offshore
 • Helicopter AW139
 • Valid AME license

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบงานเหล็ก และโลหะต่าง ๆ
 • ตรวจสอบด้านคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน

21-Oct-16

 

Applied
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ SMT, AI 100%
 • ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปชส. ชึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจประมาณ 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Word / Excel ได้คล่อง

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งกับทีมงาน และผู้บังคับบัญชา
 • สามารถขับรถยนต์ได้

20-Oct-16

 

Applied
 • 1. Gender : Male, Age 27 years up
 • 2. Bachelor's degree or higher in engineering
 • 3. Exp. in the field of Construction, high rise

20-Oct-16

 

Applied
 • QC Inspection Services experience piping,structure
 • CSWIP 3.1 / AWS CWI (Level II) or CWB
 • Able to work at Laem Chabang – Chonburi

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male or Female, age not over 40 years
 • Measure and take off quantities for architectural
 • Interpret engineering drawings and specifications

20-Oct-16

 

Applied
 • 3 years of experience in quantity surveying
 • Good knowledge of all types of mechanical works
 • Mechanical standard of methods of measurement

20-Oct-16

 

Applied
 • Manages all costs relating to project
 • understand and adhere to Work for all aspects
 • involved project from the start, estimate, cost

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปชส. ชึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจประมาณ 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Word / Excel ได้คล่อง

20-Oct-16

 

Applied
 • ASNT Level II inspector with MT & PT
 • NDT Level II certificates
 • DS1, NS2, OCTG, BHA, MWD/LWD, Motors

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (สาขาช่างกล หรือที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ด้านงาน QC อย่างน้อย 1 ปี

19-Oct-16

 

Applied
 • Have experiences in QC/ QA of garment and textile
 • Age 23-35 years
 • Diploma or Bachelor’s degree in Textile, clothing

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านคอมพิวเตอร์/สถิติ บริหารฯ/บัญชี
 • ประสบการณ์ (โดยเฉพาะธุรกิจของธนาคาร/สถาบันการเงิน)
 • ประสบการณ์ตรงกับงาน IT Audit

19-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี
 • ทำงานด้านบัญชีและสอบบัญชี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง - ดีมาก

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประเมินราคาได้ อ่านแบบคล่อง ถอดแบบได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • ความละเอียดในการทำงาน

18-Oct-16

 

Applied
 • Search and summary environment in the asean.
 • Driving license (You cab travel outside the place)
 • MS Office , Statistical software (SPSS) ot other

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • -High Vocational Certificate at minimum
 • English language knowledge (writing,reading,speak
 • Chinese knowledge would be an advantage

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรม
 • มีความชำนาญในการบริหารงานผลิต

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Follow EHS procedures and requirements
 • Engineering Data Set(Digital Data – CAD knowledge)
 • Follow administrative procedures and requirements

13-Oct-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • work experience in agriculture field at least 2 ys
 • Degree in field of agriculture or related field .
 • Please send your application in English only!

10-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.