• เพศหญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ทำงานคล่องแคล่ว
 • มีประสบการณ์การตลาด หรือ เลขานุการ พิจารณาพิเศษ

19-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนทีม Collection
 • ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม MIS
 • Test ระบบต่าง

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย งานบริหารจัดการ

17-Jul-17

 

Applied
 • Male
 • 22 years up
 • Bachelor Degree up in Major Computer Science

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male
 • 22 years up
 • Bachelor Degree up in Major Computer Science

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Update monthly sales forecast
 • Monitor shipment schedule & delivery plan
 • Monitor overdue payment, DSO and Inventory

13-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.