• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์

19 mins ago

 

Applied
 • Minimum 5 years expeirence in SSHE Oil & Gas
 • Knowledge in HSE codes, standard, etc.
 • TBOSIET, HUET, NEBOSH

56 mins ago

 

Applied
 • Excellent selling skill
 • Excellent communication skills
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีมนุษยสัมพันธ์ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Age not over 35 years
 • Bachelor's Degree or higher in any fields
 • Excellent servicing and communication

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

2 hours ago

 

Applied
 • Able to contribute many kind of industries
 • Able to work in the company listed
 • Able to work in largest EMS Company in Japan

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 28-38 years old. Thai nationality only.
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer or relate
 • 5-10 year experience in Machine improvement

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านการบริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง สัญชาติไทย
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บัญชี, สถิติ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง หรือชาย อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 years Purchasing in automotive manufacturing
 • Non Production, Indirect Material Buyer, Machine
 • suchat@kensington.co.th

4 hours ago

 

Applied
 • oil gas, installation, construction
 • fabrication, yard, Cholburi
 • engineering,

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี, สาขาชีวะ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงาน QC
 • บริหารงานระบบคุณภาพ

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งส่วน HRM และ HRD
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

4 hours ago

 

Applied
 • R&D Supervisor / Manager
 • Food Science, Food Technology
 • Good knowledge of GMP, HACCP, Halal and ISO

5 hours ago

 

Applied
 • Male only. Age 35 – 40 years old and above
 • Bachelor’s degree in Human Resource Management
 • Good understanding in labor law

6 hours ago

 

Applied
 • Trade Marketing
 • admin marketing
 • Support Brand

7 hours ago

 

Applied
 • 3 years of working in maintenance system
 • experience in quarry and crushing plant operations
 • Mechanical Engineering or other related field

8 hours ago

 

Applied
 • 3 years of working experience in mining operations
 • Control rocks production volume and inventory
 • experience in quarry and crushing plant operations

8 hours ago

 

Applied
 • 7 years experience in production
 • Able to work on shift rotations
 • Strong in English communication

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage plant operations on a 24-hour
 • 3 years of working experience in maintenance syste
 • experience in quarry and crushing plant operations

8 hours ago

 

Applied
 • ชายหรือหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA/BS degree or equivalent practical experience
 • Male/Female 28 - 40 years old.
 • 5+ years food service sales experience

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบภายนอก
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resource Management
 • Background in Recruitment at least 3-8 years
 • Good Communication & Presentation Skills

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide SAP end users support
 • Keen in IT system & program usage
 • Good command of English

9 hours ago

 

Applied
 • 5 years in manufacturing
 • Allocate right resources
 • Good command in English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customs clearance, billing process
 • Customs- Paperless process
 • Import and Export regulations, BTS and MRT access.

9 hours ago

 

Applied
 • > 7 years in Import-Export-BOI
 • Been working in manufacturing
 • Excellent Command in English

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

10 hours ago

 

Applied
 • Media Relation
 • Marketing Communication
 • Branding

10 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Good speaking and writing in English
 • Professional level safety officer certification
 • HSE, Oil & Gas Field

11 hours ago

THB30k - 55k /month

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Sales & Market
 • More than 5 years experience in this position
 • Age between 35 – 45 years

13 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only ,age 30-35 years old.
 • Bachelor degree graduate or higher
 • Good communication in English and Marketing

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 30-40 years, Male or Female
 • 3 years experience in supervisor or senior level

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พูดอ่านเขียนภาษอังกฤษได้ดี
 • Vlookup, SUMIF, SUMIFS, PIVOL TABLE ได้ดี
 • ทำงานล่วงเวลาได้ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • knowledge of Financial, Accounting and Taxation
 • Good command in Englisting
 • Intelligent, Creative, Adaptive, Fast Learner

13 hours ago

 

Applied

SUPERVISOR

X.S. ORGANIZE CO., LTD.

Bangkok Area - Nonthaburi

 • นำเสนอขาย,ปิดการขาย,จัดทำเอกสารการจอง-ทำสัญญา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ต้องให้ข้อมูลลูกค้าที่บู๊ธได้ และสามารถปิดการขาย

17 hours ago

 

Applied
 • ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ดูแลพนักงานให้ปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้เรื่องงานอะไหล่ เครื่องซัก อบ

17 hours ago

 

Applied
 • วางแผน และสรรหาบุคลากร ให้เป็นไปตามอัตรากำลังคน
 • กำกับดูแล และตรวจสอบเอกสารของพนักงาน
 • จัดทำตรวจสอบข้อมูล บัญชีจ่ายค่าจ้าง เงินประกัน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป. ตรี วิศกรรมไฟฟ้า
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้

17 hours ago

 

Applied
 • More than 5 years of experience in Security Mgt
 • Exp in VIP/Executive Protection
 • Good command of English

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.