• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบโครงสร้าง 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD

26-Apr-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคาร 3 - 7 ปี
 • ใช้โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง SAP2000 ETAB AutoCAD

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง หรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี มีค่าใบประกอบวิชาชีพ

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in C&S Engineering
 • Min. 5 years experience in the design of structure
 • Good knowledge of analysis and design

26-Apr-17

 

Applied
 • Design experience would be an advantage
 • Assist in the analysis of information
 • Produce designs, documentation

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคาร 3 - 7 ปี
 • ใช้โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง SAP2000 ETAB AutoCAD

16-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.