• ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์งานออกแบบอาคาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master ‘s degree in civil engineering
 • Experiences: Structural design with related
 • Good command in English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BIM models to architectural layouts and structural
 • Tailoring the BIM standard as required
 • Training and managing structural team

2 hours ago

 

Applied
 • Design experience would be an advantage
 • Assist in the analysis of information
 • Produce designs, documentation

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบโครงสร้าง 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD

10 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคาร 3 - 7 ปี
 • ใช้โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง SAP2000 ETAB AutoCAD

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.