• อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะ Event marketing
 • ใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี

27-Mar-17

 

Applied
 • Have analytic thinking & strategy vision
 • Fluent communication in local language & others
 • Financial & banking background is preferable

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in aftersales marketing
 • Experience in marketing planning for aftersales
 • Support over all aftersales project management

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance
 • Regular analyze company & PD situations
 • Good at independent and team work

24-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, age 35-45 years
 • Bachelor's or Master Degree in Business Admin
 • Good command in English

24-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in Corporate Strategy,Business Planning
 • Excellent analytical and strategic thinking skill
 • Experience in Business Performance Management

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Implement and monitor company strategic project
 • Direct experience in banking or consulting firm
 • Fluent in English is a must

24-Mar-17

 

Applied
 • Strategic Planning Manager, Financial Analyst
 • 5-10 years in Financial related field
 • Good in English

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor/Master's Degree in Business/Engineering
 • 3 - 5 years of experience-data analysis/reporting
 • Strong written and oral communication skills

23-Mar-17

 

Applied
 • Passionate in Digital Marketing & Media Planning
 • Technologies interested & Attention to details
 • Unlimited Growth Opportunities +++

21-Mar-17

THB20k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.