• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ,
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-6 ปี
 • รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของงาน

17 hours ago

 

Applied
 • digital communications and marketing
 • strategic planner
 • Project management

17 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับน้องจบใหม่ ที่ไฟแรง
 • มีความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด
 • ชอบคิด! ชอบเรียนรู้! สนุกกับการทำงาน กระตือรือร้น

17 hours ago

 

Applied
 • 3 -5 year experiences in strategic planning
 • Bachelor Degree in Marketing, Advertising
 • Strong conceptual & analytical skills

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent communication skills
 • Market research experience is an advantage
 • 2 years work experience in strategic planning

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-4 years experience for advertising or digital
 • Develop creative strategic communication
 • Flexible and energetic to drive our team

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน AE หรือ Marketing 3 ปี ขึ้นไป
 • เข้าใจการทำ Digital Marketing, Content Marketing
 • SEO, SEM, Ad Networks, Google Analytics

21-Jun-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Develop strategic Communication for brand
 • Bachelor’s degree or higher,Preferably in Marketin
 • Work experience in strategic planning, advertising

21-Jun-17

 

Applied
 • พบลูกค้า รับ requiremnet แล้วมาวางแผนกับทีม
 • ศึกษาลักษณะของลูกค้า เพื่อมาออกแบบสื่อให้ลูกค้า
 • เน้นไอเดี่ยที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สร้างสรรค์

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • พบลูกค้า รับ requiremnet แล้วมาวางแผนกับทีม
 • ศึกษาลักษณะของลูกค้า เพื่อมาออกแบบสื่อให้ลูกค้า
 • เน้นไอเดี่ยที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สร้างสรรค์

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing / Business Planning / Trade Planning
 • Experience in FMCG, Retail, Advertising Agency
 • Location : BTS Nana

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 4 yr exp. of digital marketing
 • Min 4 yrs exp. of brand marketing
 • Experienced in digital campaign tools (GA,FB etc.)

20-Jun-17

 

Applied
 • Female/Male age 20-40 years
 • Knowledge in online marketing and digital media
 • Understanding of online marketing

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Strategic Planner
 • Marketing or Advertising Agency
 • Market strategic

19-Jun-17

 

Applied
 • identifying target and analysiing media habits
 • strategic media planner, advertising campaign
 • marketing communication skill, boost sales

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Graduated from Marketing Department or related
 • At least 2 years work experience is required
 • Female is more suitable for product characteristic

19-Jun-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Plan, develop and implement solutions
 • Communicate effectively with customers and team
 • At least 2 years experienced

19-Jun-17

 

Applied
 • พบลูกค้า รับ requiremnet แล้วมาวางแผนกับทีม
 • ศึกษาลักษณะของลูกค้า เพื่อมาออกแบบสื่อให้ลูกค้า
 • เน้นไอเดี่ยที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สร้างสรรค์

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.