• อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะ Event marketing
 • ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนได้เป็นอย่างดี

07-Dec-16

 

Applied
 • Good interpersonal and verbal communication skills
 • Proficient in English
 • Provide analysis on post campaign performance

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Min 3 yr exp. in digital strategic planning
 • Min 3 yrs exp. in media planning /clients service
 • Experienced in digital campaign tools (GA,FB etc.)

07-Dec-16

 

Applied
 • Age 28-33 years old
 • Bachelor’s or higher in Marketing
 • Strategic planning for overall marketing

06-Dec-16

 

Applied
 • ยินดีรับน้องจบใหม่ ที่ไฟแรง
 • มีความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด
 • ชอบคิด! ชอบเรียนรู้! สนุกกับการทำงาน กระตือรือร้น

06-Dec-16

 

Applied
 • Join a dynamic and promising team at Redlab
 • Like new challenges and can't sit still
 • 1 year experience & knowledgeable in planning

05-Dec-16

 

Applied
 • only 1 year experience required
 • work in highly digital innovative atmosphere
 • digital market enhancement

05-Dec-16

THB25k - 55k /month

Applied
 • 7 Years’ Experience in strategic planning
 • Experience in advertising agency / digital agency
 • Understand customer marketing, digital marketing

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.