• Managing store operations
 • Continuosly improve performance in stores
 • 7-10 years retail experience

3 hours ago

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัย์ อดทน
 • ต้องการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Managing store operations
 • Continuosly improve performance in stores
 • 7-10 years retail experience

3 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม การรับสินค้า จัดเก็บ และจ่ายสินค้า
 • ควบคุม และตรวจสอบ การรับ จัดเก็บ และจ่ายสินค้า
 • ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า

28-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานคลังสินค้า
 • วางแผนการจัดเรียงและจัดเก็บสินค้า ให้เป็นระบบ
 • วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา

26-May-17

 

Applied
 • Being a core member who contributes in developing
 • Managing levels and distribution of stock
 • Have a lot of opportunities to join fun events

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ควบคุมประสานงานรถรับส่ง-รถรับจ้างของบริษัท

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบกาณ์ด้านคลังพัสดุจะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลสต๊อกคงคลังแล้ววางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ปวส. หรือ ป.ตรี ด้านการบริหารทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการพัสดุมาแล้ว 2-5 ปี

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • บำรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ดูแลงานในคลังสินค้าทั้งหมด เช็คสต็อกสินค้า จัดของ
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดส่งหรือคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • Controlling inventory
 • Hotel's store controlling
 • Proper storing and arrangement of stocks

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree
 • At least 2 years in stores function
 • Understood with ERP Or QAD system

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.