• บริหารยอดขายและผลกำไรของสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีปสก.ในงานบริหารของธุรกิจค้าปลีก/ บริการ 8 ปี
 • ปฏิบัติงานตามสาขาที่ได้รับมอบหมายได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Fashion Merchandiser
 • 1 years retail management experience in fashion
 • Directs the execution of brand’s promotional

11 hours ago

 

Applied
 • Key Account Management
 • Sales Management
 • Drug stores/ Chain Store Sales Management

21 hours ago

 

Applied
 • managing a motorcycle shop
 • selling inside the shop and help customers
 • managing shop products and taking care of store

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Ensures accuracy and consistency
 • Ensures proper implementation of store design
 • Ensures design timelines and budgets

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master ‘s degree in Business Administration
 • Minimum 3-5 years experiences
 • Excellent English communication skills

21 hours ago

 

Applied
 • Customer Service manager from retail store
 • Handle customer complaint, after sales service
 • Growing career path in IKEA retail business

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขยัน ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง

21 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, aged between 34-45 years old.
 • At least 7 years’ experience in an HR
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Management - OTC
 • Area Management
 • Account Management

21 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 2- 3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้

21 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจค้าปลีก 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารดีพอสมควร

21 hours ago

 

Applied
 • experience as Retail, Boutique, Store Manager of
 • Managing stock levels and making action plan
 • Analyzing sales figures and forecast future sales

23-Jan-17

 

Applied
 • Customer service from retail store
 • Excellent interpersonal skill
 • Able to work in shift

23-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า
 • พัฒนาวิธีบริหารคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • จัดเก็บสินค้าในคลังให้มีระบบ

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing, Business Administrat
 • 2 years experiences in home furnishing
 • English proficiency in business level

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • sales operation
 • marketing plans and strategies
 • Monitors and controls inventory

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree with GPA > 2.75
 • Willing to travel and work upcountry
 • Good English proficiency

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in construction supervision
 • Bachelor's degree in civil engineering
 • Good scheduling ability for efficient work process

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Business, Economic
 • 3-year experience in property development
 • Enthusiastic to learn new things and ability

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Be part of a dynamic and progressive team
 • Work within a fun and multi-cultural environment
 • Be part of a successful eCommerce company

23-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female / Good English skills
 • At least High School or Advance Diploma Degree
 • Experienced in retailed industry & strong managing

23-Jan-17

 

Applied
 • 5 years experience in Sale functions + management
 • Interested in Fashion and eager to learn
 • Able to work at shop with flexible hours

20-Jan-17

 

Applied
 • Manage overall maintenance function
 • Develop maintenance procedures and implementation
 • Support the company’s business operations

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Information Technology
 • Operational Data, Data Management, MIS

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ประสบการณ์ (ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

19-Jan-17

 

Applied
 • Store Assistant/ Store Supervisor/ Store Manager
 • 2 years experience in retail shop
 • Thai nationality, aged 28 years old

19-Jan-17

THB30k - 35k /month

Applied
 • Male , Thai Nationality, Age 35 - 45
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 5 - 10 years working experience

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • fashion retail
 • store manager
 • import brand

18-Jan-17

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษา และ คอมพิวเตอร์
 • สามารถบริหารจัดการงานหน้าร้านได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานบริการ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

18-Jan-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • sales operation
 • marketing plans and strategies
 • Monitors and controls inventory

18-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for the day-to-day running of store
 • Maintain the stadard of services
 • Bachelor's Degree in any field

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for all aspects regarding the PR.
 • Experience in PR/ Communication /marketing.
 • Experience in brand communication / PR.

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป / วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี, ทักษะในการสื่อสารดี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า International Brand

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.