• เพศ ชาย/หญิง
 • มีทักษะด้านภาวะผู้นำ
 • มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

25-Feb-17

 

Applied
 • จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหาร
 • ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในครัว
 • ทำอาหารแนวยุโรป และ อาหารไทย

24-Feb-17

 

Applied
 • Service oriented, professional and enthusiastic
 • Fine dining experience preferred.
 • To join a fast growing global restaurant brand.

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปวช-ปวส/ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์กการทำอาหาร 2 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • Expertise in cooking western food with authenticit
 • Experience in respectable hotels and restaurants
 • Can-do attitude, positive and hard working

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • A minimum of 8 year’s relevant experience
 • Good spoken and written English and Thai
 • Educated to Diploma level or above

23-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 8 years of combined kitchen experience
 • Minimum 3 years of experience in a management
 • an International Well-known Restaurant Chains

23-Feb-17

 

Applied
 • 5 years Italain kitchen experience
 • minimum of 3 years as sous chef
 • Knowledge and understanding of Italian cuisines

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Sous Chef is responsible for planning, directing
 • Secondary and High school qualifications
 • Thorough knowledge in international cuisine

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Sous Chef is assisting the Executive Pastry
 • Minimum of 8 year experience in Pastry Kitchen
 • Through knowledge Thai and Asian dessert

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 8 years of experience with 5 star hotel chain
 • Experience in Thai and international dessert
 • Opportunity to join the Luxury hotel team

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.