• วุฒิป.ตรี / โท สาขา Computer Science, Computer, IT
 • มีความรู้เรื่อง SQL,Store Procedure, Query, PL/SQL
 • ประสบการณ์ด้านการ Test อย่างน้อย 1 ปี

17 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถเขียนscript sqlเพื่อquery dataจากDatabase
 • สามารถใช้งาน Excel ได้ดี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • test scenarios, test cases and test plan
 • Testing Mobile Application for Android/iOS
 • At least 1 year experiences in Test scenario

21-Oct-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • At lease 3 yrs of experience in functional test
 • skill in test case, test script, test application
 • 5 days a week, additional incentives

21-Oct-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • minimum 2 years experiences in test case
 • Knowledge of SQL Statement,Store Procedure
 • Knowledge of CMM, CMMI

20-Oct-16

 

Applied
 • Create test cases and test plan.
 • Testing Concept
 • Develop Application Testing

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.