• ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ สะอาดเรียบร้อย

02-Dec-16

 

Applied
 • ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบบริหาร
 • ทดสอบโปรแกรมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • เก็บ Requirement เกี่ยวกับการแก้ไขโปรแกรมต่างๆ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Internal and External Software Training
 • Interested in Marketing and IT
 • Bachelor of Science in computer

29-Nov-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • สนับสนุนการทำงานโปรแกรมระบบบนสำนักงานใหญ่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับ Project

28-Nov-16

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขา Computer
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 ปี
 • เข้าใจหลักพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมโดยเฉพาะ ASP.Net

19-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.