• ปริญญาตรี สาขา Computer Engineering,Software Engi
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่
 • มีประสบการณ์ใช้งาน Quick Test, ใช้ command Unix

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Expert level C/C++ and other programming exp.
 • Strong coding skills
 • 3-10 yrs exp in automotive embedded control system

3 hours ago

 

Applied
 • พัฒนา และติดตั้งแอปพลิเคชัน
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบระบบฝังตัว
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design Automotive Embedded system
 • Expertise in Embedded Software development
 • Global and Asia Pacific operation

3 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Analytical & mathematical skills in 1D/2D/3D
 • Proven records of professional C/C++/C# programmer
 • Research on non-destructive inspection techniques

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years of commercial software development
 • Experienced in designing large scale system
 • Deep experience in one or more of C#, C++

3 hours ago

 

Applied
 • Software engineer, IT job
 • POS and payment solutions
 • Job in Bangkok, Thailand

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปีขึ้นไป
 • พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Skill: Java,J2EE,Spring,Struts,Websphere,JBoss
 • Competitive benefit: Salary, Health, Provident
 • 2-5 years relevant working experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Information Systems
 • Strong full stack development experience in PHP.
 • Experience with Agile development.

12 hours ago

 

Applied
 • Strong programming skills Python with experience
 • Degree in Software Engineering (or related)
 • Exposure to ASP.Net / ASP.Net MVC, SQL Server

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software Engineer
 • Proficiency in C++ and C# and .NET
 • Willingness to travel internationally

17 hours ago

 

Applied
 • Full Stack Web Development, .NET and/or PHP
 • Senior WordPress developer, Angular, UI/UX design
 • Good English, Leading software development project

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leveraging on your analytical skills
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • 1-2 years of experience of Business Analyst

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมฯลฯ
 • มีเงินเดือนและสวัสดิการ

26-Jul-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent Career Path as top management
 • Great Compensation Packages & Benefits
 • Regional Exposures

26-Jul-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Are you a DevOps Engineer looking for a challenge
 • Do you know Java or Python or JavaScript/NodeJS
 • Role open to local and international application

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Developing skill (C#, Java, SQL)
 • Understanding for Manufacturing working process
 • Can work under pressure with deadline

25-Jul-17

 

Applied
 • Challenging opportunity on system projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

25-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or higher of Engineering
 • Electronics/Electrical, Mechatronic, Computer.
 • Experience with PLC programming

25-Jul-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • Experience in IT fields especially software
 • Knowledge of system implementation

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการสนับสนุนระบบซอฟท์แวร์ 0 - 2 ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • ไม่รับสถาบันราชภัฎ
 • Experience in related field is preferable

25-Jul-17

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Knowledge of programming languages and tools

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of work experience
 • Strong Back-end API development experience
 • AWS and Linux experience

25-Jul-17

 

Applied
 • Java, JavaScript, programming
 • Database, SQL, Oracle
 • Software

25-Jul-17

 

Applied
 • Manpower planning for the maintenance purpose
 • Degree or higher in Engineering
 • 2+ years’ experience in Engineering or Maintenance

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Design engineering systems and complex interfaces
 • knowledge on software engineering disciplines
 • Understand of concepts and procedures in enginee

25-Jul-17

 

Applied
 • Experience in c#
 • Experience with .net
 • Experience with mvc

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years of experiences
 • ISO/TS 16949 and ISO 14001
 • Fluent English both orally and written

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent Career Path as top management
 • Great Compensation Packages & Benefits
 • Regional Exposures

25-Jul-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Java, J2EE, Spring, Strut, or others
 • WebSphere, WebLogic, or others
 • Bachelor's Degree in Computer or related field

25-Jul-17

 

Applied
 • Cloud/ Linux/ Amazon AWS/ Software / MySQL
 • Senior Infrastructure and Operations Engineer
 • Senior System or Senior Software Engineer

25-Jul-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Software Engineer, Developer
 • .Net, C#, Java, frontend & backend & MobileDevelop
 • 3 - 5 years in software engineering, Developer

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • Develop embedded software / application software
 • Japanese skill is an advantage

25-Jul-17

 

Applied
 • C#, Python, Node JS, PHP
 • 3+ years full stack software development
 • Experience in design patterns and unit testing

25-Jul-17

 

Applied
 • 4+yrs in mobile application developer iOS, Android
 • Bachelor Degree in computer science/engineering
 • Knowledge of Unity or Unreal Engine4

25-Jul-17

 

Applied
 • Software development experience in C#
 • Experience working in one or more applications
 • Experience with SQL, WPF, WCF, HTML

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’ degree in Com Eng, Com Sci, etc
 • Experience in Banking and Finance Sector
 • Knowledge in banking products

24-Jul-17

 

Applied
 • Experience in PHP frameworks
 • Good Command in English.
 • Experience in online payments

24-Jul-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer, IT related
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana
 • New Grads are also welcome!

24-Jul-17

 

Applied
 • Develop cloud based company website and backend
 • Develop marginable stock calculation system
 • Develop real time risk management system

24-Jul-17

 

Applied
 • Global Business
 • Exciting Project Work
 • Good Remuneration Package

24-Jul-17

 

Applied
 • VB.Net or C#.Net
 • Database architecture
 • Good in English

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Software testing
 • software solutions
 • Competitive Package

24-Jul-17

 

Applied
 • Open, supportive company culture
 • Growing company with many learning opportunities
 • Overseas projects to build your experience

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.