• จัดการ และ ดูแล การตลาดออนไลน์
 • ดูแลเพจ ทำเนื้อหา content ต่างๆลงในเพจ
 • ใช้โปรแกรม Photoshop ได้

21-Apr-17

 

Applied
 • Digital and Social Media Marketing
 • Bank
 • Customer understanding

19-Apr-17

 

Applied
 • Graphic design background preferred
 • Bachelor’s Degree or above in Graphic or design
 • Oversee the company social media accounts

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in marketing or communication
 • 1-2+ years Experience in Digital Marketing
 • Good communication skills

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
 • บุคลิกภาพดี
 • มีประสบการณ์ด้าน Marketing Communication

18-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ การตลาด
 • ประสบการณ์ในงานเนื้อหาบนสื่อออนไลน์
 • Online Social Media and Marketing

17-Apr-17

 

Applied
 • Learning Opportunites in Digital Marketing
 • Entry level position, Bi-Lingual Workplace
 • Accessible by MRT, Petchaburi and BTS, Asoke

17-Apr-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Native, Experience in journalism, publishing
 • Strong process and documentation skills
 • Effective writing and communication

10-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • need EXCELLENT english skills, social media exper
 • light acting skills important, camera friendly
 • become the face of our social media marketing

10-Apr-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน digital marketing อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์บริหาร facebook page หรือ social media
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

10-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตลาดผ่าน Social Media
 • มีความรู้การตลาดทาง Social Media
 • ค้นหาช่องทางการตลาดทางออนไลน์

02-Apr-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การตลาดเป็นอย่างดี
 • ทักษะในการเขียนทั้งวาจาและการนำเสนอ
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Microsoft Office

27-Mar-17

THB10k - 16k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.