• วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงาน

13 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work with high stability global
 • Opportunity to fully utilize your engineer skill
 • Opportunity to extent your capability and advance

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • Co-ordinate with Owner and Client
 • Responsible in doing quality document
 • Material Control and Planning

13 hours ago

 

Applied
 • Coordinate the site mobilized with customer
 • Give the implementation guide on site
 • Output site audit documents on time

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Java, C#, JavaScript, Python, Ruby.
 • Highly proficient in Unix / Linux and Windows
 • Automating software build, deployment

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงาน Office Engineer ทั้งหมดของภาคสนาม
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมดี และมีภาวะผู้นำ
 • เคลียร์แบบ Shop Drawing, Payment และอื่นๆ

13 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง 2-3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาตร์ สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สำรวจ
 • ประสบการณ์ในการควบคุม วางแผนงานก่อสร้าง บ้านจัดสรร

13 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in telecommunication.
 • Can Drive car and have driving license
 • Can work in upcountry is most appreciated

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี–โท สาขาวิศวกรรมโยธา , บริหารงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สภาวิศวกร (ใบ กว.)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา เครื่องกล, เคมี, ไฟฟ้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office, Auto Cad
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical field.
 • Have experience more 5 year
 • Able to analyse the problem of all utility / facil

21 hours ago

 

Applied
 • Preparation of action plan and scope of work
 • Manage and coordinate the O&M team activities
 • Performance and activities Report

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to contribute the development in big plants field
 • to work in big and stable Japanese company
 • to utilize knowledge for engineering

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • civil engineer, civil, structure, construction
 • English, CAD, installation, buidling, project
 • project management, site, site engineer

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เพศชาย
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 - 10 ปี

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบและวางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • หากมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2-3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานอย่างน้อย 1 - 3 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ ถอดปริมาณ ก่อนสั่งซื้อวัสดุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรมโยธา

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

22-Mar-17

 

Applied
 • To contribute the development in big plants
 • To work in big and stable Japanese company
 • Fresh graduates are welcome

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • อายุ 23 – 25 ปี ประสบการณ์ 0 – 3 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Graduated from Mechanical Engineering
 • Planning & Control Project Schedule

21-Mar-17

 

Applied
 • Related experience at least 3 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Must fluent in English: Spoken, Written

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • experience at least 10 years
 • Machines and Tools planning
 • Project planning and Schedule Control

21-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรม
 • ตรวจสอบปริมาณวัสดุเพื่อสั่งซื้อวัสดุที่ใช้ใน Site
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
 • Men only
 • Can work well under presure
 • Can do O.T. , holiday working

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Contribute to project planning
 • Develop the construction to meet be effective
 • Can work under high pressure

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมสาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีพื้นฐานโปรแกรม Auto cad สามารถอ่านและถอดแบบได้

21-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS. Excel. Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้ความกดดัน

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 20 - 40ปี
 • ปริญญาตรี วศบ. โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command of English
 • Experience in Japanese / Thai Sub-construction

20-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างถนน หรือสะพาน
 • จบ วิศวกรโยธาและมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้าน ถนน สะพานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านโยธา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรโยธา
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 25-30 years old
 • 1-3 years’ exp in Site, Service, M&E Engineer
 • Control construction site Knowledge in AUTOCAD

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Civil, Electrical, Mechanical
 • 5 years of site supervision working experiences
 • Good skill in English

20-Mar-17

 

Applied
 • Site engineer
 • construction
 • permanent

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญาญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับ

20-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Ms.Word /Execl ได้ดี
 • มีพื้นฐานโปรแกรม Auto cad สามารถอ่านและถอดแบบได้

20-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil Engineering & Architect
 • Control construction site for steel structure
 • Average command of English

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.