• วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ประจำ Site งานต่างจังหวัดได้

18 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 • ประสานงานด้านก่อสร้าง
 • วางแผนและควบคุมวัสดุ

18 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรม
 • ตรวจสอบปริมาณวัสดุเพื่อสั่งซื้อวัสดุที่ใช้ใน Site
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญาญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับ

18 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 - 10 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical field.
 • Have experience more 5 year
 • Able to analyse the problem of all utility / facil

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงาน

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้

27-Apr-17

 

Applied
 • Site Engineer
 • Civil Engineer
 • Construction

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • มีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะเจริญเติบโไปกับบริษัท

26-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบและวางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • หากมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2-3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male 26 - 34 years old, BE. in Engineering.
 • Has experience in Construction field.
 • Has skill in drawing, Mechanical and Electrical.

26-Apr-17

 

Applied
 • Male, age 25-30 years old
 • 1-3 years’ exp in Site, Service, M&E Engineer
 • Control construction site Knowledge in AUTOCAD

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Good command of spoken and written English
 • Supervisory skill is required.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • Good in English spoken and writing.
 • Knowledge of automotive specifications

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ ถอดปริมาณ ก่อนสั่งซื้อวัสดุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

25-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนการทำงานด้านก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Engineering
 • Site Installation
 • Project site 1 year

25-Apr-17

 

Applied
 • Opportunity to work with high stability global
 • Opportunity to fully utilize your engineer skill
 • Opportunity to extent your capability and advance

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Ms.Word /Execl ได้ดี
 • มีพื้นฐานโปรแกรม Auto cad สามารถอ่านและถอดแบบได้

25-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีพื้นฐานโปรแกรม Auto cad สามารถอ่านและถอดแบบได้

25-Apr-17

 

Applied
 • Java, C#, JavaScript, Python, Ruby.
 • Highly proficient in Unix / Linux and Windows
 • Automating software build, deployment

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Site engineer
 • construction
 • permanent

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

25-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Asphalt, Road construction,Asphaltic Concrete road
 • วิศวกรโยธา ก่อสร้างถนน
 • Asphalt road, Earth work, Road ,Road construction

25-Apr-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

25-Apr-17

 

Applied
 • IT, helpdesk, site
 • MFGPro
 • ERP

24-Apr-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรโยธา
 • เงินเดือน 25,000 -30,000
 • มีค่าเช่าบ้าน,ค่าโทรศัพท์

24-Apr-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Co-ordinate with Owner and Client
 • Responsible in doing quality document
 • Material Control and Planning

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical/Electrical
 • Must be willing to learn and self motivated
 • Possess driver’s license would be advantage

24-Apr-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/งานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามแผนงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้ความกดดัน

24-Apr-17

 

Applied
 • 3-5 Year experiences in draftman or any related
 • Can work under high pressure
 • Knowledge of Auto CAD, Microsoft Office

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • SRE, DevOps
 • Developer, Operations
 • BTS/MRT, Asoke

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/งานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามแผนงาน

14-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.