• วุฒิการศึกษา วศ.บ. สาขาโยธา
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง งานเหล็ก

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1 ปี

26-May-17

 

Applied
 • เคยคุมคนงาน
 • มีใบ กว.
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

26-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • civil engineer, civil, structure, construction
 • English, CAD, installation, buidling, project
 • project management, site, site engineer

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Store Management
 • Maintnace Planning Mangement
 • Site Services and Management

26-May-17

 

Applied
 • SRE, DevOps
 • Developer, Operations
 • BTS/MRT, Asoke

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

26-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male age 25 years old up
 • Bachelor's degree in Civil Engineer
 • At least 2 years of working experience

25-May-17

 

Applied
 • to contribute the development in big plants field
 • to work in big and stable Japanese company
 • Fresh graduates are welcome

25-May-17

 

Applied
 • Java, C#, JavaScript, Python, Ruby.
 • Highly proficient in Unix / Linux and Windows
 • Automating software build, deployment

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 25-30 years old
 • 1-3 years’ exp in Site, Service, M&E Engineer
 • Control construction site Knowledge in AUTOCAD

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการทำงานด้านก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล

25-May-17

 

Applied
 • Bonus, Medical Support, PVD Fund, OT Payment etc.
 • Global Building Contractor Service Company
 • Exp. in Construction Company

24-May-17

 

Applied
 • Degree or higher in Civil/Structure Engineering
 • Strong knowledge of local codes and standards
 • Willing to do site works and can work at flexible

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Co-ordinate with Owner and Client
 • Responsible in doing quality document
 • Material Control and Planning

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

24-May-17

 

Applied
 • บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • อายุ 23 – 25 ปี ประสบการณ์ 0 – 3 ปี

24-May-17

 

Applied
 • Submitting daily project reporting
 • Supporting Project Manager with supervising
 • Coordinating with project related persons

23-May-17

 

Applied
 • Telecom Engineering
 • Integration and Commissioning in Telecom
 • 3G, 4G, LTE, NodeB, Transmission, Networking

23-May-17

THB16k - 35k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ word excel Autocad

23-May-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Working with Asset Integrity Department
 • Must be willing to learn and self motivated
 • Must have driver license

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor' s Degree in Civil Engineering.
 • English communication is necessary.
 • Cambodian Nationality.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างให้เป็นไปตามแผน
 • ประสานงานระหว่างงานก่อสร้างกับฝ่ายบริการหลังการขาย

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male 26 - 34 years old, BE. in Engineering.
 • Has experience in Construction field.
 • Has skill in drawing, Mechanical and Electrical.

23-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 - 10 ปี

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมคนงานของผู้รับเหมาย่อย-ทีมช่าง
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง / ไฟฟ้า
 • วางแผนการสั่งและสั่งวัสดุในงานก่อสร้าง

22-May-17

 

Applied
 • Site engineer
 • construction
 • permanent

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญาญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับ

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor degree in Civil Engineering or Structural
 • 1-3 years experience in construction project
 • Good interpersonal skills, results oriented

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or above in Electrical or related
 • 2 years exp. in automation system
 • Strong knowledge in PLC, SCADA, VB

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • Good in English spoken and writing.
 • Knowledge of automotive specifications

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • To contribute the development in big plants
 • To work in big and stable Japanese company
 • Fresh graduates are welcome

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years in Services or Site Engineer
 • Have knowledge in Electrical Design with PLC
 • Mechanical Knowledge in Compressors/Heat Exchanger

21-May-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical field.
 • Have experience more 5 year
 • Able to analyse the problem of all utility / facil

18-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.