• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field.
 • Age not over 30 years old
 • Good english communication skills

26-May-17

 

Applied
 • ผจก.ส่วนขาย - อสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ขายอสังหารริมทรัพย์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales Support
 • Make the delivery plan and control to issue invoic
 • Input data to the balance sheet, cost and selling

26-May-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • Male / Female, Thai national
 • Bachelor’s degree in related field
 • 2 years experience in export sales

26-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณท์ ขั้นตอนการผลิต
 • มีความรู้ด้าน APQP , PPAP , FMEA
 • จัดทำ BOM ในระบบ ERP

26-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female , age 27-32 years
 • English: Advanced Conversational level
 • More than 3 years of working experience as Sales

26-May-17

 

Applied
 • Experience in semiconductor
 • High responsibility and good relationship.
 • Diploma in Electrical or related field.

26-May-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

26-May-17

 

Applied
 • การวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรีวิศวอุตสาหการ IE, บริหารอุตสาหการ IM
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฎิบัติงานในการขาย

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

26-May-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ จัดเก็บ/บันทึกเอกสาร
 • ทำภาพ PRESENT งาน, จัดพิมพ์เอกสาร
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี

26-May-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องจักรในไลน์การผลิต
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
 • งานระบบ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแร
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ปฏิบัติงานควบคุม และประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง 22-30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

26-May-17

 

Applied
 • Responsible for all sale management function
 • 1 year of experience in management level
 • Experience in sales with automotive OEM

26-May-17

 

Applied
 • ปรับปรุง พัฒนา ใช้งาน Visual Basic.Net
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • C#.Net ได้อย่างเชี่ยวชาญ

26-May-17

 

Applied
 • ปวช.และ ปวส.สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมในตำแหน่งหัวหน้าทีม
 • ควบคุม ดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิต,
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • วางแผนและจัดทำแผนการผลิตประจำวัน

26-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female, age 22-32 years
 • Bachelor's or Master’s degree in Communication
 • Familiar&experience with facebook, twitter,linked

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales position with a bit of marketing
 • Base Salary plus bonuses for performance, Chonburi
 • 5 or more years of sales experience

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย,การตลาด, บริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขาย, มีทักษะการขายเป็นอย่างดี

26-May-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย,การตลาด, บริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขาย, มีทักษะการขายเป็นอย่างดี

26-May-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย, การตลาด, บริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขาย, มีทักษะการขายเป็นอย่างดี

26-May-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานขาย
 • ดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลลุกค้ากลุ่ม HORECA

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฎิบัติงานในการขาย

26-May-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • เป็นเซลล์จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
 • ต้องการเป็นเซลล์ประจำ

26-May-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ,ม.6 ,ปวช ,ปวส หรือกำลังศึกษา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , รักงานด้านการขาย
 • แนะนำสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ

26-May-17

 

Applied
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง
 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

26-May-17

 

Applied
 • 5 years working experience in Safety
 • Bachelor’s degree in Occupational Health
 • holding a certificate of Professional Safety Manag

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 2 หรือ 3
 • สามารถขับรถเฮี๊ยบและใช้อุปกรณ์รถเฮี๊ยบได้คล่อง

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารด้านไปรษณีย์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้าน Admin 1 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ จีนได้ดี

26-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ กระตือรืนร้น รอบคอบ

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

26-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ กระตือรืนร้น รอบคอบ

26-May-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบ
 • ประสบการณ์ทางด้านงานการตลาดอย่างน้อย 2 ปี

25-May-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-30 ปี จบการศึกษา ระดับ ปวส.
 • มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบ
 • ประสบการ์ทางตรงเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ พิจารณาพิเศษ

25-May-17

 

Applied
 • Develop and implement preventative maintenance
 • 1 year' experience in Maintenance Section
 • Degree in Mechanical Engineer

25-May-17

 

Applied
 • Preventive Maintenance Plan & Management
 • 3 year' experience in Maintenance Section
 • Degree in Mechanical Engineer

25-May-17

 

Applied
 • Male, Age 30 up
 • 3 years' experience in Production management
 • Degree in an Engineering related field

25-May-17

 

Applied
 • Maintenance and maintain machine system
 • Male / Age not over 35 years old
 • 1 years' experience in Maintenance Section

25-May-17

 

Applied
 • Maintenance and maintain machine system
 • Male / Age not over 35 years old
 • 3 years' experience in Maintenance

25-May-17

 

Applied
 • Degree's or Master's in Accounting, Finanace
 • Familiar with working under pressure
 • Experience in a similar finance position

25-May-17

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality
 • Experience in DELPHI development
 • Most can communicate in English or Chinese

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เดินเอกสารรับ-ส่งระหว่างแผนกในสำนักงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และคัดแยกเอกสาร

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

25-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.