• ดูแลหน้าร้านและลูกค้า
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุดวันธรรมดา
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • 3 to 5 years of professional experience
 • Execution of marketing plans and activities
 • Strong negotiation and influencing skills.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum basic English level & passion for sports
 • Freedom to take descisions yourself, manage a team
 • Carreer opportunities - European company (French)

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 28 – 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการร้านกาแฟ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,รักงานบริการ,สามารถรับแรงกดดัน

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส. หรืออนุปริญญาทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • รับผิดชอบดูแลงาน และความเรียบร้อยภายในร้าน
 • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

14 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการร้าน และพนักงาน ให้เป็นไปตามมาตราฐาน
 • ควบคุมดูแลยอดขาย และงานบริการของร้าน
 • จัดทำการขาด ลา มาสาย การเข้า-ออกพนักงาน

14 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in an established MNC
 • Contribute towards the overall business revenues
 • Apply your creativity and shopper's mindset

14 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหรือใกล้เคียงอย่างน้อย 2 ปี
 • กระตือรือร้นในการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน
 • พศชาย/หญิง (สัญชาติไทย) We accept only Thai

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการบริหารจัดการร้าน
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย
 • -

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in Japanese Famous Apparel
 • Opportunity to go to japan in training
 • Opportunity to utilize your skills and talents

14 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in Tool & Die
 • Good command of English
 • Knowledge in CAM , Turning , Milling , EDM , Laser

14 hours ago

 

Applied
 • 5-7 years of experience in moulding and tool
 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineer
 • Experience in CAD/CAM

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารร้านในภาพรวม ทั้งด้านยอดขาย การบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจร้านอาหาร

21 hours ago

 

Applied
 • Accomplishes restaurant human resource
 • Enhances department and organization reputation
 • Minimum 5 years experience

27-Apr-17

 

Applied
 • Male, age 30-45 years old
 • Degree-MKT/Advertising/Communication/Related field
 • Exp in Sale &MKT from B-Quick branch or HQ

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ดูแลและให้บริการลูกค้า รักษามาตรฐานการบริการ

27-Apr-17

 

Applied
 • ช่วยบริหารการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • มีทักษะในการบริหารร้านค้าปลีกและการขาย
 • ช่วยบริหารกำลังคน อบรมผลิตภัณฑ์

27-Apr-17

 

Applied
 • Minimum basic English level & passion for sports
 • Freedom to take descisions yourself, manage a team
 • Carreer opportunities - European company (French)

27-Apr-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีใจรักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์ในร้านอาหารเครื่องดื่ม
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการได้ดี

27-Apr-17

 

Applied
 • Trade Marketing
 • Sales data analysis
 • sales support

27-Apr-17

 

Applied
 • บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า
 • บริหารการทำงานของพนักงานภายในร้าน
 • การบริหารงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์

27-Apr-17

 

Applied
 • Store manager, Boutique manager, Assistant manager
 • communication in English
 • Experience in international branded Retail

27-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Do you have experience in Sales?
 • Have you worked in Shop&Display service industry?
 • Do you have own car and License?

27-Apr-17

 

Applied
 • Achieve sales goal & manage team working schedule
 • 3-5 years sales experience in retail business
 • problem-solver, familiar of fast-pacd environment

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานขายและควบคุมดูแลพนักงานขาย
 • พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ

26-Apr-17

 

Applied
 • 1-3 year experience in Project Management
 • Bachelor’s Degree in Architect or Design
 • Ability in software design program

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for business development
 • Developing leasing strategies to manage space
 • Reviewing close competitors' marketing activities

26-Apr-17

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • บุคคลิกดี กระตือรือร้น มีใจรักงานบริการ

26-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in the related field
 • At least 5 years of Consumer Goods Industry experi
 • Excellent communication and interpersonal skills

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • รับรายการอาหารหรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร-เครื่องดื่ม
 • ดูแลงานสต๊อกอุปกรณ์และวัตถุดิบ ตลอดจนเอกสาร

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ทำงานตรง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในด้านการค้าปลีก
 • รับผิดชอบการวางแผนงาน การบริหารจัดการ

26-Apr-17

 

Applied
 • At least 10 years of working experience
 • Good English communication skills
 • Excellent presentation skill and great personality

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

25-Apr-17

 

Applied
 • Cast Shop , Production
 • Sanitary ware
 • One piece

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Restaurant management,Cost Control,Staffing
 • Hygiene/Food Safety,Restaurant Operations/Training
 • Marketing/Planning,Operations/Communications

25-Apr-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • นับและควบคุมความถูกต้องของสต๊อก

25-Apr-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ 1-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

25-Apr-17

 

Applied
 • Aged 28-37 years old
 • Female only
 • 2 years of experience in spa/massage shop

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Shop manager for ice-cream shop
 • สวัสดิการดี มีโอกาสไป ตปท.
 • มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในการทำงานสูง

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สร้างยอดขาย
 • บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยภายในร้านทั้งหมด
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

24-Apr-17

 

Applied
 • สร้างยอดขาย
 • บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยภายในร้านทั้งหมด
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

24-Apr-17

 

Applied
 • บริหารยอดขาย การบริการ และ Product ของสาขา
 • ควบคุมและดูแลการการทำงานของพนักงาน
 • จัดตารางการทำงานพนักงาน

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.