• วุฒิการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ
  • สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านงานวางแผนกลยุทธ์และงานวิเคราะห์

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.