• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

9 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Female Thai nationality age 35 years up.
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Microsoft Office and SAP System.

9 hours ago

 

Applied
 • University degree in BusinessAdministration,Financ
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer literacy in Microsoft Office

9 hours ago

 

Applied
 • 2-4 years in law firm
 • contract review process and corporate governance
 • Manage systems related to Legal & Compliance

9 hours ago

 

Applied
 • Able to do monthly and yearly closing
 • Experience in accounting at least 4-5 years
 • Hold CPD or graduated from faculty of accounting

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male or female, age 28-31 years old
 • Bachelor’s degree in Engineer or related filed.
 • Good command in English (Toeic >600)

29-Mar-17

 

Applied
 • 3 - 5 years of public accounting/ internal audit
 • Develop quality risk control matrices/ audit plan
 • analysis business process to manage risk

29-Mar-17

 

Applied
 • 2+ years working experience in contact center
 • Broad knowledge & experience in life insurance
 • Good relationship with effective negotiation skill

29-Mar-17

 

Applied
 • University degree in BusinessAdministration,Financ
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer literacy in Microsoft Office

29-Mar-17

 

Applied
 • Accounting
 • Senior Accounting staff
 • Assistant Accounting

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female age between 28--35 years old
 • Bachelor Degree in Computer Science,IT
 • 5- 10 years experience

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related computer
 • Experience about programming language
 • analyze and design computer system

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • MS Excel and SAP experience required
 • Experiences in Marketing Budget Management
 • Accuracy and detail-oriented

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance
 • Experience in accounting or finance

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 25 years old up
 • Bachelor‘s Degree in Health and Safety
 • Leadership with communication skill

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • procurement
 • sourcing
 • purchasing

27-Mar-17

 

Applied
 • Experience in Employee Relation for 8 years
 • Responsible for internal company's activities
 • Manage and facilities for warning letters

27-Mar-17

 

Applied
 • 3-5 years experiences in Sales Coordinating
 • Senior Sale
 • SAP program

27-Mar-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality, Female only age 24-35 years
 • Bachelor's degree in any related filed
 • Need at least 1 year experience of this Job

27-Mar-17

 

Applied
 • Male, Age between 25 - 30 years old.
 • At least 5 years’ experience in Costing
 • Update standard costs in SAP system

27-Mar-17

 

Applied
 • Minimum 2 years experience
 • Honest and good relationship
 • Able to communicate in English

27-Mar-17

 

Applied
 • Male /Female age 30-40, Bachelor in accounting
 • 5 years experience in accounting
 • 30,000 -35,000THB + Benefits + Bonus

25-Mar-17

 

Applied
 • accounting
 • senior staff
 • advertising

24-Mar-17

 

Applied
 • To issue P/O, Invoice, Debit note & credit note
 • To settle claim for damaged product and control
 • To communicate with customers, suppliers

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, age 25-27 years old
 • Degree in Marketing,Business Administration
 • 2 years of experience in sales or marketing

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 year experiences in production planning
 • Approval for production order for assembly line
 • Advise subordinates for problem solving

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Day-end/Month-end/Year-end batch running
 • Policy issuance and document printing operation
 • Ability to work as night shift and holiday

24-Mar-17

 

Applied
 • At least 3 years experience in cost accounting
 • Manufacturing background is an advantage
 • Good MS Excel Program

24-Mar-17

 

Applied
 • Have an experience in training/HRD at least 3 year
 • Develop Learning & Development Tools and road map.
 • Good communicate in English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 1. Senior Production Engineer (80K-100K)
 • 2.. Material Planner (Supervisor), 60K approx
 • 3. Material Planner (Sfaff), 40K approx

24-Mar-17

 

Applied
 • 5 years or longer in experience of GAS/HRS field
 • Good command of English.
 • Adaptability, teamwork, analytical thinking

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Age : 22-30 Years / Male or Female
 • degree in Accounting, Business Administration
 • 0-5 years’ experience in audit function, SOX

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทางบัญชี
 • ประสบการณ์ทางบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ MS Excel ได้เป็นอย่างดี

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting field
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Taxation control and filing

24-Mar-17

 

Applied
 • ทำงานด้าน SAP FI/CO (SAP Support) อย่างน้อย 4-5
 • มีความรู้ด้านการใช้งาน Configuration ในระบบ SAP-FI
 • มีความเข้าใน เรื่อง Material Ledger, Fund Manag

14-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.