• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สาขา คอมพิวตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ .NET(C#),PHP

23-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Cross cultural company. Japan x Thai
 • Opportunity to improve your career path.
 • Interns / New graduate are welcome.

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Technical specialist of Java development team
 • Application and infrastructure design
 • Must expert in Java/J2EE/JEE5

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop software application, web application
 • PHP, React Native, Front-end, HTML, CSS, Back-end
 • Programmer, Programming, Developer, C#.NET, ABAP

21-Jun-17

 

Applied
 • Knowledge in Java/J2EE,Spring,Struts
 • For Senior : 5 years experienced
 • For Junior : new graduates are welcome

21-Jun-17

 

Applied
 • Lead the team in Bangkok
 • Responsible for building 3-4 Young Developers
 • Working with 3rd party vendors such as Salesforce

21-Jun-17

 

Applied
 • Oracle PL/SQL programming background
 • Experience with Oil & Gas related applications
 • Good English communication

21-Jun-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิและเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#, ASP.NET, MVC, Javas
 • สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • At Least 3 years of experience in SDLC
 • Developing web application software using PHP5
 • MVC multi-tier application development

20-Jun-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Surround yourself with 'A' class players
 • Work with an ecommerce industry leader
 • Rewarding and passionate environment

17-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.