• ปริญญาตรีสาขาการตลาด, การประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะในการสื่อสารและวางแผนได้เป็นอย่างดี
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

25-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male age 30-35, Bachelor in any field
 • 2-5 years’ exp. in sales Steel, Automotive
 • THB 40,000 - 45,000 + Bonus + Benefits

25-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, อังกฤษธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้ากับลูกค้าต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับ โรงงานผลิต

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong in sales operations
 • Fully familiar with consignment business
 • Work closely with the merchandising planning team

25-Feb-17

 

Applied
 • Business Development,Sales Consultant, Recruitment
 • Customer Experience Management, Can do attitude
 • Presentation skill, Good command of English

25-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • An opportunity to be part of leading Japanese
 • utilize your skills in sales and marketing
 • Attractive remuneration package

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To be part of leading Japanese company
 • To utilize your skills in sales and engineering
 • Attractive remuneration package

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Digital, SEO, Sales
 • Marketing, Digital, Sales
 • Google,

24-Feb-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Good communication and interpersonal skills
 • Thai nationality, aged between 28-40 years old
 • 5 years’ experience in sales of freight forwarder

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Factory Automation field, SCADA app
 • Good interpersonal skills and customer oriented
 • Good command of English

24-Feb-17

 

Applied
 • Combined 5 yrs of Inside & Field Sales experience
 • Good command of English
 • Salary negotiable + commission

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สวัสดิการดี

24-Feb-17

 

Applied
 • Import Export Trading
 • Saean Sales
 • Automobile Components

24-Feb-17

 

Applied
 • to fully utilize your sales skills in the company
 • to work in one of big Japan’s office
 • to contact with clients in all business

24-Feb-17

 

Applied
 • Oversea travel opportunities
 • Fast pace working environment
 • medical allowance

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, age 35-45 years
 • Experience10 years in Automotive Part & Electronic
 • Strong sales driven and service mindset

24-Feb-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Female candidate is advantaged
 • Age not important; but must be energetic
 • Prefer with sales experience in FMCG/Logistics/F&B

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male, Thai nationality, aged 35-40 years old.
 • At least 10 years’ experience in sales functions
 • Good English communication skills.

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female,age 25-35 years old
 • degree in IT Engineering, Computer Science
 • 3 years working in IT solution sales,IT product

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years’ sales experience
 • Own transportation
 • Degree or higher in Computer

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 25-35 years old
 • degree in Food Sciences, Food Technology
 • 3 years of experience in sales of food ingredients

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • excellent Career Development Program
 • great Compensation Packages and Benefits
 • Regional exposures

24-Feb-17

Above THB120k /month (includes high commission)

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • Experience in sales and marketing
 • Good command in English skills especially

24-Feb-17

 

Applied
 • Good sales performance in the automation industry
 • Experience in selling technical products
 • Good command of English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Work experience at least 5 years
 • Relevant work experiences in FMCG
 • Salary negociable

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage & implement local sales tactics
 • Management of direct go to market plans
 • Share findings on market trends

24-Feb-17

 

Applied
 • having 3 years experience in Hospitality sales
 • generate sales revenue and new customers for ICCH
 • Be able to work in Hatyai, Songkla at ICCH

24-Feb-17

 

Applied
 • Setting up or improving internal structure
 • Organizing domestic Quality Control of incoming
 • Improving the existing SAP stock management system

24-Feb-17

 

Applied
 • maintaining existing accounts mainly telecom
 • Developing the telecom solutions business
 • Telecommunication,Structure Cabling,IT Sales exp

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • 4 yrs experience of sales or business development
 • Bachelor Degree or equivalent
 • Achieve sale objectives by developing new customer

24-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female, 30 years old or above
 • Bachelor’s Degree or above, preferably in Engineer
 • At least 3 years experience in sales plus 1 years

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • 3 years’ experience in sales role
 • Strong computer skills especially relating

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in handling overseas accounts, TAs.
 • Experienced working in 5 star hotels
 • Able to communicate in Thai and English.

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage existing customers and develop new customer
 • Experience in Semiconductor industry an advantage
 • Salary + Commission

23-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านการขายและบริหารงาน
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้,สามารถขับรถยนต์ได้

23-Feb-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • experience in sales,MICE,Convention,Exhibition
 • Strong presentation, interpersonal, problem skill
 • Excellent communications and service-minded.

23-Feb-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, Male or Female age not over 40
 • 2 years’ experience in Sales from Real Estate
 • Degree or Master in Business Administration

23-Feb-17

 

Applied
 • Sales management experience
 • Knowledge of Scuba Diving up to Dive Master level
 • Basic technical competency with diving

23-Feb-17

 

Applied
 • Male, Minimum2-5 years in Automotive
 • Very good command in English
 • Bachelor of Marketing, Economy or related

23-Feb-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality / Male or Female
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Age between 23-35

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To work in one of the Japanese biggest company
 • Opportunity to work in high position of company
 • Opportunity to contribute sales skills

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree in material science, chemistry
 • Proficiency (spoken & written) in English and Thai
 • Possesses strong communication skills

23-Feb-17

 

Applied
 • Responsible of pricing issue.
 • Age between 30- 38 (Male only)
 • Possess a Driving License

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing
 • 3-5 years-experienced in professional organization
 • Strength in multi-channel of marketing is preferre

23-Feb-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • นำเสนอ จำหน่าย และ ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง นำเสนอ ปฎิภาณไหวพริบดี

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years+ of exp in technical sales
 • Exp selling Automation, Robot machine
 • Bachelor Degree of Engineering

23-Feb-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Business development in Thailand
 • Directly manages selected Hi-Tech accounts
 • Play an active role in developing customer

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.